Dział: Wiedza praktyczna

.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Zaburzenia odżywiania u kobiet w ciąży i w okresie okołoporodowym

Ciąża to etap związany z różnymi zmianami biopsychospołecznymi. Zmiany te, wraz z obawami o utrzymanie odpowiedniej wagi, mogą modulować ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych, zwłaszcza zaburzeń odżywiania (ED). Kompleksowe leczenie ED powinno obejmować interdyscyplinarne wsparcie ze strony psychologa, psychiatry, dietetyka, a także w razie potrzeby specjalistów z innych dyscyplin.

Czytaj więcej

Korzyści wynikające z zastosowania HTM

Dzięki rozwojowi medycyny średnia długość życia kobiet uległa wydłużeniu. Dla kobiet oznacza to, że mogą cieszyć się życiem i aktywnością przez co najmniej 81 lat. Biorąc pod uwagę, że przeciętny wiek menopauzy w Polsce to obecnie 40–51 lat, oznacza to, że trzecia część życia upłynie kobiecie w okresie pomenopauzalnym. Czas ten ma dla kobiety skutki nie tylko fizyczne, ale również psychologiczne. Z biologicznego punktu widzenia jest to czas, kiedy kobieta kończy swój okres płodności. Hormony, które do tej pory odpowiadały za prawidłową pracę układów, ulegną wyciszeniu. Protekcyjny aspekt mieszanki hormonalnej przeradza się w niepożądane dolegliwości takie jak uderzenia gorąca, objawy naczynioruchowe, suchość pochwy, obniżone libido, dyspareunia i bezsenność.

Czytaj więcej

Kwas borny i chlorheksydyna w zakażeniach pochwy

Obecnie jednym z najczęściej występujących schorzeń ginekologicznych jest waginoza bakte- ryjna (BV). Jest ona nieodłącznie związana z nawracającymi zapaleniami pochwy. We współczesnej ginekologii coraz częściej odchodzi się od stosowania antybiotyków na rzecz zastępczych środków antyseptycznych jak m.in. kwas borny czy chlorheksydyna. Mają one na celu zachowanie naturalnej mikrobioty organizmu, wpływającej na utrzymanie prawidłowej homeostazy. Leczenie zakażeń pochwy za pomocą chlorheksydyny oraz kwasu bornego charakteryzuje się nie tylko rzadkim występowaniem skutków ubocznych, ale także mniejszym ryzykiem wzrostu oporności patogenu na leki. Zarówno kwas borny, jak i chlorheksydyna są rekomendowane w przypadku leczenia świądu, zaczerwienień i podrażnień wynikających z często nawracających infekcji grzybiczych i bakteryjnych pochwy.

Czytaj więcej

Choroby skóry w ciąży

Choroby skóry występujące w ciąży można podzielić na dermatozy swoiste, wśród których zgodnie z najnowszym podziałem wyróżnia się polimorficzne osutki ciężarnych, atopowe wykwity ciążowe, pemfigoid ciężarnych, ciążową cholestazę wewnątrzwątrobową oraz inne, jak rumień guzowaty, dermatozy występujące przypadkowo, w tym zakażenia, a także choroby skóry występujące przed ciążą. W artykule przedstawiono również możliwości terapeutyczne, które mogą lub powinny zostać zastosowane w niektórych przypadkach.

Czytaj więcej

Infekcje pochwy w okresie ciąży

Stany zapalne pochwy, a także związane z tym choroby kobiecych narządów płciowych stanowią obecnie jedną z najczęstszych przyczyn zgłaszania się kobiet do lekarza w trybie pilnym. Niezwykle trudnym okresem predysponującym do występowania infekcji pochwy jest ciąża. Kobiety ciężarne często zgłaszają występowanie upławów z pochwy, swędzenie i/lub pieczenie sromu. Zapaleniu pochwy w ciąży sprzyja przewlekłe przekrwienie śluzówki dróg rodnych oraz spadek odporności organizmu kobiety. Za upławy w ciąży odpowiadają również zmiany hormonalne. Bezpieczeństwo i skuteczność stosowanej terapii stanowią kluczowe elementy leczenia skojarzonego.

Czytaj więcej

Dwuskładnikowe tabletki antykoncepcyjne zawierające innowacyjne połączenie hormonów etynyloestradiolu i dienogestu

Lek Dionelle® jest skutecznym preparatem o wielokierunkowym działaniu. Tabletki antykoncepcyjne nie tylko regulują płodność, lecz także wpływają pozytywnie na stan skóry, zmniejszając występowanie trądziku. W przypadku zaburzeń miesiączkowania oraz bolesności przynoszą pozytywne efekty terapeutyczne. Stosowanie leku jest dla kobiet mało uciążliwe oraz proste. W przypadku chęci zajścia w ciążę po zaprzestaniu stosowania tabletek następuje natychmiastowy powrót do płodności.

Czytaj więcej

Zabiegi i operacje w ginekologii estetycznej – rola kwasu hialuronowego w regeneracji

Ginekologia estetyczna jest nową, dynamicznie rozwijającą się dziedziną z pogranicza ginekologii i chirurgii plastycznej. Dzięki metodom chirurgicznym możliwe jest zwiększenie estetyki i funkcji narządów płciowych. Najczęściej wykonywanym zabiegiem jest labioplastyka. Bardzo ważna jest edukacja pacjentki w zakresie pielęgnacji pozabiegowej i wsparcia regeneracji i gojenia, zwłaszcza w newralgicznym pierwszym tygodniu. Istotną rolę w ostatnim etapie gojenia się ran, gdy dochodzi do przebudowy tkanki, odgrywa kwas hialuronowy. To bardzo ważna jego cecha dla wszystkich zabiegowców, bez względu na specjalizację, stąd tak szerokie wykorzystanie kwasu hialuronowego w niemal każdej dziedzinie medycyny. W ginekologii kwas hialuronowy ma zastosowanie jako czynnik wspomagający regenerację i gojenie po wszystkich zabiegach i operacjach.

Czytaj więcej

Onkoseksuologia – nawilżenie i regeneracja okolic intymnych

Seksualność człowieka to uczucia (feelings), tożsamość (identity) i zachowania seksualne (sexual behaviour). Relacją seksualności z procesem diagnostycznym i terapeutycznym choroby nowotworowej zajmuje się onkoseksuologia. Świadomość choroby nowotworowej od chwili rozpoznania rzutuje na wszystkie składowe seksualności kobiety i jej partnera. Zdrowie seksualne kobiet chorych i leczonych onkologicznie zależy od pierwotnego zaawansowania choroby, przyjętego sposobu leczenia, efektów niepożądanych. O problemach w życiu seksualnym należy rozmawiać z kobietami przed operacją onkologiczną. Jeżeli zgodnie z procedurami leczenia onkologicznego planowane jest usunięcie żeńskiego narządu rodnego, wiadomo, że kobieta będzie miała problemy w życiu intymnym, dlatego trzeba wstępnie tę możliwość omówić. W procesie leczenia post- operacyjnego zawsze łatwiej będzie wrócić do tematu, pacjentka zapamięta, że problem został poruszony i może się do niego odnieść podczas rehabilitacji pooperacyjnej.

Czytaj więcej

Racjonalne podejście do suplementacji dla kobiet w ciąży i karmiących piersią

Ciąża to szczególny czas w życiu każdej kobiety, wymaga od niej wyjątkowej uwagi i dbałości o zdrowie własne oraz dziecka. Rekomendowana jest modyfikacja diety oraz dodatkowa suplementacja składników niezbędnych do prawidłowego, niezaburzonego rozwoju płodu. Należy pamiętać, że znaczący wpływ ma odżywianie się kobiet zarówno w poszczególnych trymestrach ciąży, jak i przed planowanym poczęciem. Kobiety mają dostęp do bardzo wielu preparatów i powinny ze szczególną uwagą wybierać suplementację. Suplementy różnią się między sobą nie tylko składem, ale także jakością, biodostępnością, wchłanialnością, skutecznością i standardami wytwarzania. Dodatkowym wyznacznikiem jakości produktu mogą być standardy GMP (Good Manufacturing Practice).

Czytaj więcej

Konflikt serologiczny matczyno-płodowy

W artykule przedstawiono najważniejsze zagadnienia dotyczące patofizjologii, diagnostyki i terapii prenatalnej oraz profilaktyki konfliktu serologicznego i będącej jego następstwem choroby hemolitycznej płodu. Zdobycze współczesnej medycyny powodują, że zagadnienie to staje się coraz mniej powszechne, aczkolwiek nadal zdarzają się sytuacje, wymagające specjalistycznej opieki prenatalnej na najwyższym poziomie.

Czytaj więcej

Metody komunikowania w relacji lekarz–pacjent, z uwzględnieniem praktyki ginekologicznej i aspektów etycznych

W praktyce lekarskiej komunikacja lekarza z pacjentem to niezwykle trudny proces, który wymaga od lekarza uwzględnienia wielu złożonych czynników dotyczących pacjenta. W przypadku ginekologii i nauki o płci – seksuologii wymaga specyficznego, profesjonalnego podejścia. Jeszcze trudniejsze jest to w przypadku opieki medycznej nad osobami niepełnosprawnymi. Informacje przekazywane przez lekarza są odbierane różnie w zależności od wieku pacjenta, jego pochodzenia, wykształcenia, płci czy w końcu ciężaru gatunkowego przekazywanych informacji (w przypadku osób niepełnosprawnych – od rodzaju niepełnosprawności).

Czytaj więcej

Współczesne możliwości w chirurgii płodu

Rozwój współczesnej medycyny niesie ze sobą nowe możliwości leczenia w zakresie życia płodowego, dając nadzieję na lepsze funkcjonowanie lub przeżycie potomstwa, u którego wykryto wady wrodzone. Dzięki coraz dokładniejszej diagnostyce prenatalnej zaburzenia wewnątrzmaciczne rozpoznawane są szybciej i z większą precyzją, co poprawia możliwości planowanej terapii i adekwatnego zakończenia ciąży. Chirurgia płodu, rozwijająca się przez ostatnie dekady, dotyczy zarówno krótkich, inwazyjnych procedur, jak i złożonych, obciążających operacji w obrębie licznych narządów płodu.

Czytaj więcej