Autor: Mariola Czajkowska

 dr n. o zdr.; Katedra Zdrowia Kobiety, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Infekcje pochwy w okresie ciąży

Stany zapalne pochwy, a także związane z tym choroby kobiecych narządów płciowych stanowią obecnie jedną z najczęstszych przyczyn zgłaszania się kobiet do lekarza w trybie pilnym. Niezwykle trudnym okresem predysponującym do występowania infekcji pochwy jest ciąża. Kobiety ciężarne często zgłaszają występowanie upławów z pochwy, swędzenie i/lub pieczenie sromu. Zapaleniu pochwy w ciąży sprzyja przewlekłe przekrwienie śluzówki dróg rodnych oraz spadek odporności organizmu kobiety. Za upławy w ciąży odpowiadają również zmiany hormonalne. Bezpieczeństwo i skuteczność stosowanej terapii stanowią kluczowe elementy leczenia skojarzonego.

Czytaj więcej

Przebieg ciąży, porodu oraz stan pourodzeniowy noworodka u kobiet ze współistniejącą chorobą nowotworową

Jedną z najczęstszych przyczyn zgonów kobiet w okresie prokreacyjnym jest nowotwór złośliwy. W niniejszej pracy przedstawiono wpływ występowania choroby nowotworowej na przebieg ciąży, porodu oraz stan pourodzeniowy noworodka.

Czytaj więcej

Poród w warunkach pozaszpitalnych

W artykule przedstawiono aktualne rekomendacje i standardy obowiązujące podczas prowadzenia ciąży przez położną, przyjmowania porodów w warunkach pozaszpitalnych oraz omówiono realizację ciągłości opieki położniczej.

Czytaj więcej

Detekcja aberracji chromosomowych w I trymestrze ciąży za pomocą metod ultrasonograficznych i testów biochemicznych

Opracowanie to przedstawia aktualną wiedzę na temat badań prenatalnych w I trymestrze ciąży. Umożliwiają one rozpoznawanie, diagnostykę i leczenie wad wrodzonych, również zespołów genetycznie uwarunkowanych.

Badania mają na celu zapewnienie optymalnych warunków do rozwiązania ciąży a także opiekę nad kobietą będącą w ciąży i noworodkiem. Badania prenatalne wykonywane w I trymestrze ciąży pozwalają na zidentyfikowanie wad wrodzonych płodu oraz określenie ryzyka najczęściej występujących aberracji chromosomowych.
 

Czytaj więcej

Co nowego w samobadaniu piersi?

W ostatnich latach wykazano natężenie chorób nowotworowych, rak piersi stanowi obecnie jeden z największych problemów epidemiologicznych. Ze względu na fakt, że rak piersi tak często prowadzi do zgonu, zadaniem prewencji jest wdrożenie nowoczesnych, skutecznych metod diagnostyki klinicznej. Celem pracy było przedstawianie epidemiologii oraz metod profilaktyki raka piersi, między innymi zastosowanie termografii kontaktowej.

Czytaj więcej

Przebieg ciąży, porodu i połogu u pacjentek po przeszczepie narządu

W pracy przedstawiono przebieg ciąży, porodu i połogu u pacjentek po przeszczepieniu narządu. Opisano, w jakim czasie po przeszczepie narządu kobiety zaszły w ciążę, czy planowały zajście w ciążę i konsultowały ją wcześniej z lekarzem ginekologiem położnikiem, jakie komplikacje najczęściej występowały podczas trwania ciąży oraz czy ciężarne stosowały leki immunosupresyjne.

Czytaj więcej

Wpływ nawodnienia na nastrój i funkcje poznawcze w życiu kobiety w okresie rozrodczym, ciężarne oraz karmiące piersią

W artykule przedstawiono aktualną wiedzę na temat wpływu nawodnienia na nastrój i funkcje poznawcze w życiu kobiety w okresie rozrodczym, ciężarne oraz karmiące piersią.

Czytaj więcej

Obraz przebiegu i dynamiki okresu okołomenopauzalnego w populacji kobiet uzależnionych od alkoholu

Okres menopauzalny zapoczątkowuje czas licznych zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu biopsychospołecznym kobiety. Wygasanie czynności hormonalnej jajników skutkuje występowaniem zaburzeń o charakterze metabolicznym, a także wzrostem zachorowalności na choroby zagrażające życiu. Menopauzie towarzyszą specyficzne objawy, których zarówno rodzaj, jak i nasilenie różnią się osobniczo. W dużej mierze są zależne od wartości stężenia hormonów płciowych, stanu psychofizycznego oraz społecznego kobiety. Dotychczas nie zbadano przebiegu okresu menopauzalnego wśród kobiet uzależnionych od alkoholu, tymczasem jest to niezbędne, by uzyskać wiedzę i tym samym wdrożyć odpowiednią pomoc specjalistyczną.

Czytaj więcej

Nowotwór sromu

Nowotwory mające związek z płcią stanowią duży problem medyczny. Są to zwykle nowotwory złośliwe, wykrywane w późnym stadium choroby. Rak sromu należy do rzadkich chorób. W większości przypadków rozwija się on na wargach sromowych większych, rzadziej na wargach sromowych mniejszych oraz w okolicy łechtaczki i spoidła tylnego. Ryzyko choroby wzrasta wraz z wiekiem. Najczęściej chorują kobiety po 60. roku życia.

Czytaj więcej