Autor: Violetta Skrzypulec-Plinta

prof. dr hab. n. med.; Katedra Zdrowia Kobiety, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Ocena efektów stosowania preparatu prOVag® w postaci emulsji do higieny intymnej przez kobiety będące w II i III trymestrze ciąży fizjologicznej

Niewłaściwe nawyki higieniczne kobiet mogą być czynnikiem sprawczym zakażeń układu moczowo-płciowego, alergii, dermatoz sromu i/lub podrażnień zewnętrznych narządów płciowych. Codzienne stosowanie preparatów do higieny intymnej zawierających silne detergenty, konserwanty, substancje koloryzujące i zapachowe może uszkadzać naturalne mechanizmy bariery ochronnej skóry okolic intymnych. U kobiet ciężarnych wymagana jest szczególna dbałość o higienę intymną ze względu na rozpulchnienie śluzówki pochwy i tkanek sromu, zmianę pH, większą zawartość glikogenu oraz spadek zawartości bakterii Lactobacillus produkujących H2O2 [1].

Czytaj więcej

Laserowa rewitalizacja pochwy

Kobiety, bez względu na wiek i narodowość, dążą do osiągnięcia satysfakcji z posiadania zadbanego, zdrowego ciała. Kolejne etapy życia, przez które przechodzą, wpływają na jego wygląd i kondycję. Fizjologia żeńska zmienia się pod wpływem czynników, takich jak wahania masy ciała, poród, różnego rodzaju zmiany i zaburzenia hormonalne, jak zespół policystycznych jajników (ang. polycystic ovary syndrome – PCOS) czy menopauza. 

W efekcie może dojść do powstania nieprawidłowości, takich jak nadmierne rozluźnienie pochwy, uszkodzenie mięśni dna miednicy, a także zaburzeń w budowie nabłonka pochwy. Ponadto zdarzenia te często prowadzą do pojawienia się bardzo uciążliwych dla kobiety przypadłości, jak: wysiłkowe nietrzymanie moczu, suchość i ból podczas odbywania kontaktów seksualnych czy atrofia pochwy. Zaburzenia te, w zależności od swego nasilenia i czasu trwania, mniej lub bardziej dotkliwie oddziałują na samoocenę, jakość życia, w tym życia seksualnego kobiet.

Obecnie dostępny jest szeroki wachlarz możliwości terapeutycznych, od metod nieinwazyjnych, jak hormonalne żele dopochwowe lub hormonalna terapia menopauzalna, po zabiegi chirurgiczne w zakresie okolic intymnych. Nowym trendem, plasującym się coraz wyżej pod względem bezpieczeństwa i skuteczności stosowania, są stosowane do rewitalizacji pochwy urządzenia energetyczne, w tym lasery. W efekcie ich użycia następuje stymulowanie regeneracji kolagenu, skurcz włókien elastycznych, neowaskularyzacja i poprawa lubrykacji pochwy. Obecnie istnieje coraz większa liczba dowodów naukowych oceniająca bezpieczeństwo i skuteczność stosowania urządzeń laserowych w tym wskazaniu.

Czytaj więcej

Antykoncepcja długoterminowa – system antykoncepcyjny Opis przypadku

Stosowanie wewnątrzmacicznych systemów antykoncepcyjnych ma wiele zalet, m.in. wysoką skuteczność przy zachowanej owulacji, konieczność wykonania tylko jednej czynności do rozpoczęcia długo trwającego zabezpieczenia antykoncepcyjnego, akceptowalne działania niepożądane. Stosowanie systemów wewnątrzmacicznych (ang. intra uterine system – IUS) jest dość rozpowszechnioną metodą antykoncepcyjną. Ten rodzaj metody zapobiegania ciąży jest bardziej ekonomiczny, bezpieczny, efektywny, a przede wszystkim całkowicie odwracalny. Obecnie na świecie antykoncepcję wewnątrzmaciczną  stosuje ok. 100 mln kobiet, z czego połowa w krajach Azji [1, 2]. 

Czytaj więcej

Insulinozależny model patofizjologiczny zespołu policystycznych jajników

Zespół policystycznych jajników (ang. polycystic ovary syndrome – PCOS) charakteryzuje się jako przewlekły brak jajeczkowania i hiperandrogenizm. Częstość występowania PCOS plasuje się na poziomie nawet 15–20%, gdy stosuje się kryteria rozpoznania Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii (ang. European Society of Human Reproduction and Embryology – ESHRE) oraz Amerykańskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu (ang. American Society for Reproductive Medicine – ASRM). Zespół policystycznych jajników jest prawdopodobnie najbardziej rozpowszechnioną endokrynopatią u kobiet i zdecydowanie najczęstszą przyczyną niepłodności na podłożu cykli bezowulacyjnych. W rzeczywistości wielotorbielowate jajniki były związane z 75% przypadków bezpłodności z brakiem owulacji [1–4]. Celem artykułu jest naświetlenie problemu insulinooporności w PCOS i zbadanie efektywności metforminy stosowanej w monoterapii lub w połączeniu z innymi lekami wywołującymi owulację w przywracaniu regularnych cykli miesiączkowych i owulacji oraz uzyskanie ciąży u kobiet z PCOS.

Czytaj więcej

Pacjentka z przedwczesną menopauzą – case study

Za przedwczesne wygasanie czynności jajnika uważa się ustanie czynności jajnika przed 40. rokiem życia Zaburzenie to dotyczy 1 : 10000 kobiet przed 20. rokiem życia, 1 : 1000 kobiet przed 30. rokiem życia oraz 1 : 100 kobiet przed 40. rokiem życia.

Czytaj więcej

Zastosowanie emulsji prOVag® do higieny intymnej u dzieci – pacjentów poradni pediatrycznych

Celem badania była ocena efektywności, akceptacji, czasu stosowania i określenie wskazań, w jakich lekarze pediatrzy zalecają emulsję do higieny intymnej (prOVag® w postaci emulsji) 
u dzieci zgłaszających się do poradni pediatrycznych. Wieloośrodkowym retrospektywnym badaniem objęto populację 2275 dzieci zgłaszających się do poradni pediatrycznych na terenie całej Polski, u których do higieny okolic intymnych zastosowano emulsję prOVag®. Kwestionariusz badawczy sprawdzający efektywność preparatu oraz akceptację pacjentów wypełniało 102 lekarzy pediatrów.

Czytaj więcej

Ocena skuteczności stosowania produktu AQUAfemin® u kobiet stosujących antykoncepcję hormonalną

Artykuł przedstawia wyniki obserwacyjnego badania kwestionariuszowego oceniającego skuteczność stosowania produktu AQUAfemin®, u 60 kobiet stosujących niskodawkową antykoncepcję hormonalną, w zakresie redukcji objawów takich jak uczucie ogólnego obrzmienia, napięcie piersi, występowanie obrzęków brzucha oraz kończyn. Badanie obejmowało 3 wizyty – przed terapią, po 1 miesiącu stosowania preparatu oraz po 3 miesiącach terapii. Jako narzędzie badawcze zastosowano kwestionariusz, w którym pacjentka oceniała nasilenie powyższych objawów podczas każdej z wizyt. Dodatkowo podczas każdej wizyty wykonywano pomiary obwodu brzucha, obwodu kostki oraz masy ciała. Po 3 miesiącach stosowania preparatu stwierdzono znamienną poprawę w zakresie wszystkich powyższych, subiektywnych jak i obiektywnych, objawów. Ponadto pacjentki wysoko oceniły zadowolenie ze stosowania preparatu AQUAfemin, po trzymiesięcznej terapii. 
 

Czytaj więcej

Zastosowanie emulsji prOVag® do higieny intymnej u dziewcząt

Częstym rozpoznaniem w poradniach ginekologicznych dla dziewcząt są zakażenia narządów płciowych, z czego 2/5 przypadków dotyczy pacjentek w przedziale wiekowym 0–14 lat. Przebieg choroby, poczynając od objawów, a kończąc na leczeniu, jest uzależniony od wielu czynników. Przede wszystkim od powodującego infekcję patogenu, ale także od wieku dziecka, chorób towarzyszących i aktywności seksualnej. Celem badania była ocena zastosowania emulsji prOVag® do higieny intymnej u dziewcząt.

Czytaj więcej

Zastosowanie miejscowej terapii estrogenowej w atrofii urogenitalnej

Zmiany w układzie moczowo-płciowym po menopauzie określane mianem atrofii urogenitalnej dotyczą wszystkich narządów układu moczowo-płciowego. Około 50% kobiet w okresie klimakterium dotykają objawy atrofii urogenitalnej, podczas gdy 25% z nich szuka opcji terapeutycznych tego schorzenia. W leczeniu objawów atrofii urogenitalnej rekomenduje się stosowanie estrogenoterapii dopochwowej. Zgodnie z rekomendacjami Międzynarodowego Towarzystwa Menopauzy oraz Północnoamerykańskiego Towarzystwa Menopauzy uważa się, że lokalną terapię hormonalną charakteryzuje wyższy poziom skuteczności oraz profil bezpieczeństwa w porównaniu z terapią systemową.

Czytaj więcej

Detekcja aberracji chromosomowych w I trymestrze ciąży za pomocą metod ultrasonograficznych i testów biochemicznych

Opracowanie to przedstawia aktualną wiedzę na temat badań prenatalnych w I trymestrze ciąży. Umożliwiają one rozpoznawanie, diagnostykę i leczenie wad wrodzonych, również zespołów genetycznie uwarunkowanych.

Badania mają na celu zapewnienie optymalnych warunków do rozwiązania ciąży a także opiekę nad kobietą będącą w ciąży i noworodkiem. Badania prenatalne wykonywane w I trymestrze ciąży pozwalają na zidentyfikowanie wad wrodzonych płodu oraz określenie ryzyka najczęściej występujących aberracji chromosomowych.
 

Czytaj więcej

Mikrobiom noworodka

Mikrobiom noworodka kształtuje się jeszcze przed jego urodzeniem. Duży wpływ na jego dalszy rozwój i skład ma rodzaj porodu. Dzieci urodzone siłami natury są skolonizowane przez drobnoustroje z dróg rodnych matki, natomiast dla noworodków, które przyszły na świat poprzez cesarskie cięcie, charakterystyczne są mikroorganizmy ze środowiska szpitalnego. Nieznane są jeszcze długofalowe skutki tej pierwszej kolonizacji, ale wiadomo, że metoda operacyjna wiąże się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju wielu chorób, m.in. astmy, zaburzeń immunologicznych czy otyłości. Mikrobiom noworodka ma wpływ na dojrzewanie i rozwój układu immunologicznego, stąd wniosek, że może on mieć związek ze zwiększoną zapadalnością na infekcje dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie. Dlatego ważne jest, aby po porodzie zapewnić dziecku odpowiednią dietę i warunki sprzyjające kształtowaniu się mikrobiomiu. 

Czytaj więcej

Obraz przebiegu i dynamiki okresu okołomenopauzalnego w populacji kobiet uzależnionych od alkoholu

Okres menopauzalny zapoczątkowuje czas licznych zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu biopsychospołecznym kobiety. Wygasanie czynności hormonalnej jajników skutkuje występowaniem zaburzeń o charakterze metabolicznym, a także wzrostem zachorowalności na choroby zagrażające życiu. Menopauzie towarzyszą specyficzne objawy, których zarówno rodzaj, jak i nasilenie różnią się osobniczo. W dużej mierze są zależne od wartości stężenia hormonów płciowych, stanu psychofizycznego oraz społecznego kobiety. Dotychczas nie zbadano przebiegu okresu menopauzalnego wśród kobiet uzależnionych od alkoholu, tymczasem jest to niezbędne, by uzyskać wiedzę i tym samym wdrożyć odpowiednią pomoc specjalistyczną.

Czytaj więcej