Dołącz do czytelników
Brak wyników

To wiedzieć powinniśmy

24 czerwca 2019

NR 46 (Czerwiec 2019)

Zdrowie osób LGBT

0 40

Seksualność jest nieodłącznym elementem ludzkiej egzystencji. Ma ona wpływ na wiele aspektów życia, m.in. na zdrowie, zarówno somatyczne, jak i psychiczne. Osoby LGBT (lesbian, gay, bisexual, transgender) mają wiele problemów z prawidłowym dostępem i jakością usług świadczonych w ramach opieki zdrowotnej z powodu częstego ignorowania ich specyficznych potrzeb ze strony pracowników sektora ochrony zdrowia.

Seksualność jest połączona z ludzką egzystencją. Wielu badaczy twierdzi, że w tym zagadnieniu krzyżuje się mnogość dziedzin nauki, włączając w to różne doświadczenia, doznania, dyskursy i horyzonty poznawcze. Fizjologia łączy się z normą, przyjemność miesza się z naciskiem społecznym, a fantazja schodzi się z doświadczeniem. Izdebski w swoich badaniach nad seksualnością Polaków postawił pytanie, czy to płeć jest determinantem seksualności, czy być może odwrotnie. Określił on seksualność jako sposób doświadczenia siebie samego i środek na wyrażenie jednostki jako ludzkiej istoty. Te założenia kreowały się w historii bardzo wolno, szokowały opinię publiczną, aż finalnie zostały zinstytucjonalizowane [1]. 

Według badań Dalia Research [3] przeprowadzonych w wybranych krajach europejskich, prawie 5% Polaków identyfikuje się jako LGBT [2]. Osoby nieheteroseksualne mają problem z odnalezieniem się w społeczeństwie heteroseksualnym, co ma podłoże w m.in. homofobii, heteroseksizmie czy wykluczeniu społecznym osób homoseksualnych i biseksualnych. Kłopotliwe jest dla nich również znalezienie źródeł, które dostarczą im rzetelnych i dostosowanych informacji na temat zdrowia seksualnego czy chorób przenoszonych drogą płciową. Żyjąc w ukryciu, kryjąc swoje zachowania przed najbliższymi, unikają wizyt i konsultacji w placówkach medycznych, co ma poważne przełożenie na brak kontroli stanu zdrowia. Osoby LGBT stronią od kontaktu z personelem medycznym z uwagi na lęk i obawy przed nieodpowiednią reakcją czy traktowaniem ich jako nierównoprawnych pacjentów [3].

Jednym z zadań pracowników sektora medycznego jest promocja zdrowia seksualnego i powszechnych norm zgodnych z aktualnym postępem medycyny. Zdrowie seksualne jest integralną częścią zdrowia ogólnego. Definicje podjęte przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Deklarację Praw Seksualnych Światowej Organizacji Zdrowia oraz zmiany w Klasyfikacji ICD-10 (International Classification of Diseases) mają znaczący wpływ na propagowanie standardów medycznych z obszaru seksualności i powinności ich przestrzegania. Kluczowa zatem wydaje się edukacja pracowników pracujących w sektorze medycznym w zakresie prawidłowej i godnej opieki nad pacjentami LGBT na rzecz dobrze funkcjonującego społeczeństwa [4].


Zdrowie seksualne


Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization – WHO) zdefiniowała w roku 2006 zdrowie seksualne jako „połączenie somatycznych, emocjonalnych, intelektualnych i społecznych aspektów ludzkiej egzystencji”. Wszystkie te składowe są niezbędne do pozytywnego wzbogacania i wzmacniania osobowości oraz rozwoju komunikacji międzyludzkiej i miłości przejawiającej się dobrym samopoczuciem związanym z seksualnością. Zgodnie z tą definicją, zdrowiem seksualnym określa się nie tylko brak choroby, zaburzeń, dysfunkcji czy niemocy. 

Każdy człowiek powinien mieć możliwość doświadczenia bezpiecznych kontaktów seksualnych, pozbawionych przymusu, dyskryminacji i przemocy [5]. Dlatego z szacunkiem i godnością należy podchodzić do seksualności i relacji seksualnych. W roku 2000 Panamerykańska Organizacja Zdrowia (Pan American Health Organization – PAHO) zdefiniowała zdrowie seksualne jako doświadczenie trwającego procesu osiągania fizycznego, psychologicznego i społeczno-kulturowego dobrostanu związanego z seksualnością. Obie agencje uważają, że aby osiągnąć i utrzymać zdrowie seksualne, należy szanować prawa wszystkich ludzi, mając w szczególności na uwadze prawa seksualne [6].


Deklaracje praw seksualnych


Powszechna Deklaracja Praw Seksualnych została przyjęta podczas 14. Światowego Kongresu Seksuologów w Hongkongu w roku 1999, a nast...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Forum Położnictwa i Ginekologii"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Zniżki w konferencjach organizowanych przez redakcję
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy