Dołącz do czytelników
Brak wyników

To wiedzieć powinniśmy

25 kwietnia 2019

NR 45 (Kwiecień 2019)

Zewnętrzne zmiany grzybicze na sromie – leczenie

0 62

Zmiany grzybicze związane z infekcją Candida albicans zwykle występują na sromie i w pochwie. Rzadko zdarza się, aby pojawiła się postać izolowana dotycząca jedynie sromu. Objawowa kandydoza sromu i pochwy (vulvovaginal candidiasis – VVC) dotyka 75% zdrowych kobiet przynajmniej raz w ciągu ich życia, podczas gdy 5% z nich ma częste, nawracające lub przewlekłe VVC. Candida albicans jest odpowiedzialna za ok. 90% przypadków, podczas gdy inne gatunki Candida, zwłaszcza C. glabrata, stanowią pozostały odsetek. Czynniki predysponujące do zakażeń sromu i pochwy obejmują m.in.: ciążę, cukrzycę, terapię antybiotykową, stosowanie tabletek antykoncepcyjnych i immunosupresję [1].

Niektóre kobiety doświadczają pojawienia się objawów przed menstruacją. Objawy obejmują świąd sromu, rumień i obrzęk oraz kremowobiałą wydzielinę. Jednak u większości kobiet z nawracającą lub przewlekłą VVC błona śluzowa sromu i pochwy staje się zanikowa, szkliwiona i podatna na przewlekły ból i dyspareunię (atroficzna rumieniowa kandydoza). Wulwodynia obserwowana u kobiet z nawracającą kandydozą była symulowana w mysim modelu wulwodynii, gdzie zakażenie C. albicans wywoływało m.in. uporczywy ból [2]. Rozpoznanie kandydozy należy potwierdzić przez bezpośrednią mikroskopową identyfikację przetrwalników w rozmazie z błony śluzowej sromu i pochwy. Zaleca się hodowlę w celu ustalenia, czy organizmem winnym jest C. albicans lub C. glabrata. Jeśli objawy wskazują na VVC, ale nie można wykryć grzybów za pomocą mikroskopii lub hodowli, zaleca się wykonanie biopsji do badania histopatologicznego, ponieważ może to wykazać, że Candida penetrujące warstwę rogową lokalizują się w głębszych warstwach naskórka (śródnabłonkowa kandydoza). Terapia jest często skuteczna u kobiet z rzadkimi VVC – stosuje się miejscowo mikonazol, klotrimazol lub natamycynę albo krótkotrwałe leczenie doustnym flukonazolem lub itrakonazolem. U kobiet z częstymi, nawracającymi zakażeniami lub przewlekłym uporczywym zakażeniem skuteczna może być długotrwała terapia podtrzymująca flukonazolem lub itrakonazolem, przerywana lub ciągła [3]. Ostatnio zasugerowano, że przewlekła VVC jest zależną od estrogenów reakcją nadwrażliwości na mikroflorę komensalną. Hipoteza ta mogłaby wyjaśnić często przewlekły przebieg zakażenia obserwowany u niektórych kobiet [4].

Szybkie badanie mikroskopowe wydzieliny z pochwy zmieszane z 10-procentowym wodorotlenkiem potasu (preparat KOH) i barwienie metodą Grama pozwala zwiększyć dokładność diagnozy. Preparaty KOH wykrywają tylko ok. 50% pacjentów z obecnymi kulturami C. albicans [5]. 

Zakażenia drożdżakowe

Candida albicans jest izolowana z pochwy kobiety ze świądem sromu lub innymi oznakami zapalenia sromu i pochwy [6, 7]. Wiele badań oceniało objawy związane z kandydozą sromu i pochwy. Niewiele badań obejmuje ocenę innych schorzeń pochwy w populacjach wystarczająco dużych, aby odróżnić objawy kandydozy sromu i pochwy z innych schorzeń pochwy. Celem jednego z nich było określenie objawów i czynników ryzyka związanych ze sromowo-pochwową kandydozą w dużej, losowo wybranej populacji, która została dokładnie zbadana pod kątem innych przyczyn tych objawów. Kliniczny algorytm diagnozy skonstruowano na podstawie potwierdzonej kandydozy sromu i pochwy pozostałych danych klinicznych. Przekrojowe badanie dotyczyło 774 uczestników, którzy przeszli standardowe badanie przedmiotowe i podmiotowe oraz ocenę laboratoryjną wykonane przez tego samego doświadczonego lekarza. Objawy zewnętrzne, takie jak dyzuria, świąd sromu, wykwity o charakte...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Forum Położnictwa i Ginekologii"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Zniżki w konferencjach organizowanych przez redakcję
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy