Dział: Temat numeru

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Miejscowe leczenie swoistych dermatoz w ciąży powikłanych mieszanym zakażeniem za pomocą złożonego preparatu zawierającego natamycynę, neomycynę i hydrokortyzon

Specyficzne dermatozy ciążowe to heterogenna grupa chorób skóry, których dominującym objawem jest przewlekły świąd prowadzący do potrzeby pocierania, drapania, co często powoduje powstawanie przeczosów i wtórne zakażenia bakteryjne i grzybicze. Charakterystyka kliniczna, w szczególności morfologia i lokalizacja zmian skórnych, okres ciąży w chwili wystąpienia objawów, dzietność oraz szczegółowy wywiad dotyczący przebiegu poprzednich ciąż są kluczem do postawienia prawidłowego rozpoznania i wdrożenia odpowiedniego leczenia. Zastosowanie w terapii miejscowej złożonego preparatu natamycyny z neomycyną i hydrokortyzonem jest skuteczną opcją terapeutyczną w leczeniu atopowych zmian skórnych powikłanych stanem zapalnym w przebiegu mieszanego zakażenia bakteryjnego i/lub grzybiczego.

Czytaj więcej

Leczenie partnera seksualnego – jeszcze jedno tabu?

Infekcjami intymnymi potocznie nazywa się infekcje w obszarze układu rozrodczego kobiet i mężczyzn związane lub nie z czynnością seksualną. Często towarzyszą im dolegliwości ze strony układu moczowego. Objawowe infekcje zdecydowanie częściej występują u kobiet, ale zmagają się z nimi również mężczyźni. Leczenie partnera seksualnego podejmujemy na podstawie badań. Wykonujemy je, gdy istnieje podejrzenie, że partner może być źródłem zakażenia lub gdy sam ma objawy. Nie należy rozpoczynać leczenia partnerów seksualnych tym samym zestawem leków, ponieważ pochwa i penis mogą być siedliskiem różniących się od siebie drobnoustrojów. U kobiet z nawracającymi infekcjami dróg rodnych pytanie o dolegliwości występujące u partnera zadane przez ginekologa powinno być obowiązkowe, tak jak wskazanie przez lekarza konieczności stosowania prezerwatywy w czasie aktywności seksualnej.

Czytaj więcej

Sepsa i wstrząs septyczny w ciąży

Sepsa położnicza jest jedną z głównych przyczyn śmiertelności okołoporodowej, której można zapobiec. Celem tego artykułu jest podsumowanie wiedzy na temat sepsy oraz dostarczenie informacji dotyczących postępowania w przypadku podejrzenia sepsy u kobiety w ciąży. Zaleca się, aby sepsę oraz wstrząs septyczny traktować jako stan nagły, który powinien być podejrzewany w przypadku infekcji oraz niewydolności narządów, której nie da się wyjaśnić w inny sposób, niezależnie od obecności gorączki u pacjentki. Leczenie obejmujące podanie szerokospektralnych antybiotyków, intensywnej resuscytacji płynowej oraz wazopresorów w razie wystąpienia objawów hipoperfuzji powinno rozpocząć się w jak najkrótszym czasie od postawienia diagnozy.

Czytaj więcej

Cynk i jego wpływ na płodność. Dlaczego nazywa się go minerałem płodności?

Cynk odgrywa kluczową rolę w procesach rozrodczych. Jest niezbędny do wzrostu i dojrzewania oocytów, zapłodnienia, programowania epigenetycznego, a następnie rozwoju zarodka, płodu i łożyska. Ponadto od jego biodostępności zależy przebieg i wynik ciąży. Cynk jest również uważany za czynnik antyoksydacyjny i przeciwzapalny oraz ma nadrzędne znaczenie dla regulacji układu odpornościowego. Jego obniżone stężenie obserwuje się w zespole policystycznych jajników i endometriozie. W związku z tym niedobór cynku może mieć poważne konsekwencje i nie należy go lekceważyć, zwłaszcza u kobiet w wieku rozrodczym i ciężarnych.

Czytaj więcej

Jak skutecznie leczyć infekcje pochwy, aby zminimalizować ryzyko nawrotów?

Błędna diagnoza zakażeń pochwy, zastosowanie nieprawidłowych leków, wzrost oporności na stosowane leczenie, niedostateczna eliminacja mikroorganizmów patogennych, jak również brak odnowy ekosystemu pochwy mogą być przyczyną nawrotów infekcji i pogorszenia komfortu życia kobiety. Zarówno w rozwoju zakażeń, jak również w nawrotach infekcji istotną rolę odgrywa biofilm pochwy, odpowiedzialny w znacznym stopniu za rozwój waginozy bakteryjnej (BV – bacterial vaginosis). W leczeniu zakażeń pochwy warto zwrócić uwagę na działanie produktów z udokumentowaną skutecznością w eradykacji biofilmu. U kobiet z nawracającymi infekcjami pochwy, w terapii regeneracyjnej szczególną korzyść obserwuje się przy zastosowaniu połączenia pałeczek kwasu mlekowego oraz niskich dawek estriolu. Terapia regeneracyjna ma również doskonały profil bezpieczeństwa, może być wykorzystana w profilaktyce nawrotów odległych bakteryjnego zapalenia pochwy, jak również u kobiet ciężarnych.

Czytaj więcej

Zaburzenia oddychania w grupie „późnych wcześniaków”. Czy sposób zakończenia ciąży ma znaczenie?

Częstość występowania zaburzeń oddychania u wcześniaków jest zależna od wielu czynników pre- i perinatalnych, a jednym z nich jest sposób zakończenia ciąży – siłami natury (SN) czy też poprzez cesarskie cięcie (CC). Częstość cięć cesarskich w Polsce stale rośnie, a są doniesienia, że u noworodków urodzonych drogą operacyjną częściej występują zaburzenia oddychania i objawy niewydolności oddechowej.

Czytaj więcej

Nadreaktywność pęcherza moczowego – trzecia linia terapii. Neuromodulacja krzyżowa

Neuromodulacja krzyżowa stanowi nową w Polsce opcję terapeutyczną, którą można zaproponować w przypadku opornego na leczenie farmakologiczne zespołu pęcherza nadreaktywnego oraz neurogennych dysfunkcji pęcherza moczowego. W artykule opisano wskazania oraz technikę zabiegu, jak również najczęściej spotykane powikłania.

Czytaj więcej

Empiryczne leczenie zakażeń pochwy za pomocą chlorku dekwaliniowego

Infekcje pochwy są najczęstszą przyczyną zgłaszania się kobiet do ginekologa z powodu dolegliwości związanych z narządem płciowym. Spośród czynników etiologicznych pierwsze dwa miejsca przypadają waginozie bakteryjnej i drożdżycy sromu oraz pochwy. Rzadziej występują: zapalenia pochwy spowodowane tlenową florą bakteryjną, rzęsistkowica, infekcje mieszane. Diagnostyka zakażeń dróg rodnych opiera się na starannie zebranym wywiadzie, ginekologicznym badaniu przedmiotowym oraz badaniach dodatkowych, tj. pomiarze pH środowiska pochwy, badaniu mikroskopowym bezpośredniego preparatu wydzieliny pochwowej, teście z KOH, a także badaniu mikrobiologicznym posiewu z pochwy. Chlorek dekwaliniowy uznawany jest za wysoce skuteczny lek antyseptyczny działający przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo i przeciwpierwotniakowo, co czyni go możliwym do zastosowania w leczeniu miejscowym zakażeń pochwy o różnej etiologii. Dotychczas nie zaobserwowano pierwotnej ani nabytej lekooporności na ten związek. Jak wykazano, lek ten odznacza się dużą skutecznością terapeutyczną, wysokim bezpieczeństwem stosowania, niskim ryzykiem nawrotów infekcji i dobrą tolerancją w leczeniu dopochwowym. Chlorek dekwaliniowy może być stosowany u kobiet w czasie ciąży i karmienia piersią [1, 2]. 

Czytaj więcej

Wpływ występowania zespołu metabolicznego na powikłania wczesnej ciąży

Zespół metaboliczny jest coraz większym problemem na całym świecie. Przyczynia się do rozwoju miażdżycy, cukrzycy typu 2 oraz powikłań sercowo-naczyniowych. Ryzyko rozwoju określonych elementów zespołu metabolicznego, takich jak otyłość, hiperlipidemia, nadciśnienie i podwyższony poziom cukru we krwi, przypisuje się w dużej mierze czynnikom środowiskowym, w tym złemu odżywianiu, ograniczeniu aktywności fizycznej czy paleniu papierosów. Wykazano, że powikłania ciążowe, takie jak poronienia, cukrzyca ciążowa, stan przedrzucawkowy w różny sposób mogą być związane z występowaniem zespołu metabolicznego. Określenie metabolicznych czynników ryzyka jest szczególnie ważne u kobiet w wieku rozrodczym. Pacjentka musi być świadoma wpływu modyfikacji stylu życia, redukcji masy ciała oraz poprawy statusu metabolicznego nie tylko na zwiększenie szans zajścia w ciążę, ale również jej bezpiecznego przebiegu.

Czytaj więcej

Korzyści kliniczne zastosowania doustnego preparatu symbiotycznego zawierającego bakterie z rodzaju Bifidobacterium i Lactobacillus u ciężarnych kobiet z podwyższonym ryzykiem zakażeń pochwy/sromu

U 32 ciężarnych kobiet z przynajmniej jedynym przebytym w bieżącej ciąży epizodem zapalenia pochwy/sromu dokonano oceny korzyści klinicznych zastosowania między 25./26. a 39./40. tygodniem ciąży suplementacji doustnym produktem symbiotycznym zawierającym szczepy bakterii zarówno z rodziny Lactobacillus, jak i Bifidobacterium (Lactinova® mama). U żadnej z badanych pacjentek nie zaobserwowano nawrotu infekcji, czemu towarzyszyło znamienne obniżenie pH pochwy. Długoterminowe stosowanie preparatu Lactinova® mama wiązało się z korzystnym profilem tolerancji i wysokim poziomem satysfakcji pacjentek.

Czytaj więcej