Zdrowie reprodukcyjne, w tym opieka prekoncepcyjna i okołoporodowa kobiet z niepełnosprawnością

Metody terapii

Koncepcja zdrowia reprodukcyjnego odnosi się do ogółu społeczeństwa, w tym kobiet z niepełnosprawnościami, które spotykają się z wyzwaniami wynikającymi z postaw społeczeństwa, dostępu do usług medycznych oraz barier ekonomicznych. Dysproporcje pomiędzy pełnosprawnymi a niepełnosprawnymi członkami społeczności wpływają na niekorzystne wyniki położnicze.

Zdrowie reprodukcyjne odnosi się do ogólnego stanu zdrowia, który umożliwia ludziom, bez względu na wiek, rasę, zamożność, wykształcenie satysfakcjonujące funkcjonowanie w zakresie seksualności oraz prokreacji. W ramach reproductive health – terminu wprowadzonego przez WHO – kluczowym jest zapewnienie zdolności do bezpiecznego przeżywania swojej fizyczności, wyrażane poprzez dostęp do informacji na temat seksualności i planowania rodziny, w tym dostęp do antykoncepcji, opieki w czasie ciąży, porodu i połogu oraz edukacji w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową [1–3].

POLECAMY

Zdrowie reprodukcyjne jest prawem każdego mężczyzny i kobiety i jednocześnie zależy od nich samych, organizacji rządowych i sektora medycznego [1–3].

Zdrowie reprodukcyjne kobiet z niepełnosprawnością

Koncepcja zdrowia reprodukcyjnego odnosi się również do grupy osób, w tym kobiet, z niepełnosprawnościami fizycznymi, intelektualnymi oraz sensorycznymi. Te zaś, niezależenie od rodzaju niepełnosprawności, spotykają się z wyzwaniami w zakresie dostępu do informacji i opieki ginekologiczno-położniczej. Ograniczenia wynikają głównie z postaw społeczeństwa, dostępu do usług, również medycznych, oraz barier ekonomicznych [4–16].

Seksualność oraz rodzicielstwo osób z niepełnosprawnościami są nadal tematami tabu. W wielu kręgach, również reprezentowanych przez przedstawicieli sektora medycznego, lekceważy się istotność działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami w zakresie prokreacji czy płciowości. Co ważne, terminy te w ujęciu niepełnosprawności uważa się za kontrowersyjne, przez co istnieje powszechny „brak przyzwolenia” na realizację ról rodzicielskich czy partnerskich przez kobiety z niepełnosprawnością [4–16]. 

Dyskusyjność wynikająca z percepcji seksualności kobiet z niepełnosprawnością podejmuje również publiczny dyskurs, który odpowiada na pytanie, z czego wynikają powyższe wątpliwości i niezrozumienie, mimo podejmowanych działań asymilacyjnych grup z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną [4–16].

Badacze zauważają brak szeroko pojętych badań nad seksualnością osób z niepełnosprawnościami. W Polsce niewielki odsetek kobiet z niepełnosprawnościami zawiera małżeństwa czy zostaje rodzicami, pomimo wyrażania prz...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Forum Położnictwa i Ginekologii"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Zniżki w konferencjach organizowanych przez redakcję
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI