Autor: Jarosław Woroń

dr n. med.; Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
Klinika Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie.
Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Geriatrii oraz Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii nr 1, Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Niesteroidowe leki przeciwzapalne w ginekologii. Jak je stosować skutecznie i bezpiecznie

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) są jednymi z najczęściej stosowanych leków w farmakoterapii bólu. Ich zastosowanie w ginekologii jest najczęściej związane z łagodzeniem bólu pozabiegowego i pooperacyjnego, stosuje się je jako leki z wyboru w zespole bolesnego miesiączkowania, a także w bólu, który może towarzyszyć stanom zapalnym zlokalizowanym w miednicy mniejszej. Wybór NLPZ powinien uwzględniać istotne elementy ich skuteczności i bezpieczeństwa. Warto pamiętać, że w grupie NLPZ nie ma efektu klasy i każdy z NLPZ oprócz wpływu hamującego na aktywność cyklooksygenazy wykazuje liczne działania plejotropowe.

 

Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are one of the most commonly used drugs in the pharmacotherapy of pain. Their use in gynecology is most often associated with the relief of postoperative and postoperative pain, as the drugs of choice in dysmenorrhea syndrome, as well as in pain that can accompany inflammation located in the pelvis. The choice of NSAIDs should consider important elements of their effectiveness and safety. It is worth remembering that in the NSAID group there is no class effect and each of the NSAIDs, apart from the inhibitory effect on cyclooxygenase activity, has numerous pleiotropic effects.

Czytaj więcej

Farmakoterapia bólu u pacjentów z nowotworem sutka

U pacjentek z rakiem sutka w chwili rozpoznania najczęściej nie występują żadne dolegliwości bólowe (u mężczyzn ten rodzaj nowotworu występuje bardzo rzadko). Natomiast począwszy od rozpoczęcia diagnostyki, a następnie leczenia przeciwnowotworowego można zacząć rozpatrywać objaw, jakim jest ból.

Czytaj więcej