Autor: Izabela Mężyk

Dr n. o zdr. Zakład Profilaktyki Chorób Kobiecych, Katedra Zdrowia Kobiety, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Zdrowie reprodukcyjne, w tym opieka prekoncepcyjna i okołoporodowa kobiet z niepełnosprawnością

Koncepcja zdrowia reprodukcyjnego odnosi się do ogółu społeczeństwa, w tym kobiet z niepełnosprawnościami, które spotykają się z wyzwaniami wynikającymi z postaw społeczeństwa, dostępu do usług medycznych oraz barier ekonomicznych. Dysproporcje pomiędzy pełnosprawnymi a niepełnosprawnymi członkami społeczności wpływają na niekorzystne wyniki położnicze.

Czytaj więcej