Niedoczynność tarczycy w trakcie ciąży przez pryzmat aktualnych wytycznych

Temat numeru

W trakcie ciąży dochodzi do wyraźnych zmian adaptacyjnych w czynności tarczycy kobiety. Zwiększeniu ulega zapotrzebowanie na hormony tarczycy i jod. Jest to związane z faktem, iż tarczyca płodu pozostaje niedojrzała do ok. 18.–20. tygodnia ciąży i do tego czasu jest zależna od matczynych hormonów tarczycy. U kobiet w ciąży może wystąpić jawna lub subkliniczna niedoczynność tarczycy, a także izolowana hipotyroksynemia. Ze względu na istotną rolę hormonów tarczycy dla prawidłowego rozwoju ciąży i urodzenia zdrowego noworodka ważne jest monitorowanie czynności tarczycy i w razie konieczności rozpoczęcie leczenia substytucyjnego L-tyroksyną.

Zmiany czynności tarczycy i metabolizmu hormonów tarczycy w trakcie ciąży

POLECAMY

Prawidłowa czynność tarczycy jest niezbędna do fizjologicznego przebiegu ciąży i rozwoju płodu. Ciąża charakteryzuje się wyraźnym wpływem na czynność tarczycy kobiety (ryc. 1) [1].

Ryc. 1. Zmiany czynności tarczycy i metabolizmu hormonów tarczycy w trakcie ciąży. Zmodyfikowano na podstawie [1, 2]
Skróty: fT4 (free T4) – wolne T4; TSH (thyroid-stimulating hormone) – tyreotropina; hCG (human chorionic gonadotropin) – ludzka gonadotropina kosmówkowa; TBG (thyroxine-binding globulin) – białko wiążące tyroksynę

Już w pierwszych dniach ciąży tarczyca kobiety musi szybko dostosować się do nagłego wzrostu potrzeb metabolicznych matki i dostarczyć hormon tarczycy rozwijającemu się płodowi. Odpowiednia reakcja tarczycy kobiety wkrótce po zapłodnieniu jest jedną z ważniejszych fizjologicznych adaptacji do ciąży, a zmiany w czynności tarczycy obserwuje się w bardzo wczesnej jej etapach (w ciągu pierwszego miesiąca) [2]. Mechanizmy adaptacji tarczycy kobiety do ciąży podsumowano w tabeli 1.

Tab. 1. Zmiany adaptacyjne czynności tarczycy i metabolizmu hormonów tarczycy związane z ciążą. Opracowano na podstawie [2]
Skróty: TBG (thyroxine-binding globulin) – białko wiążące tyroksynę; TSH (thyroid-stimulating hormone) – tyreotropina; hCG (human chorionic gonadotropin) – ludzka gonadotropina kosmówkowa; GFR (glomerular filtration rate) – przesączanie kłębuszkowe

Zmiany w fizjologii wywołane ciążą Efekt
Zwiększenie stężenia estradiolu Zwiększenie wytwarzania TBG
Zmniejszenie klirensu TBG
Zwiększenie całkowitego stężenia T4/T3
Zmniejszenie stężenia fT4/fT3
Pobudzanie receptora TSH przez hCG Zwiększenie objętości tarczycy o 10–20%
Zwiększenie wytwarzania hormonów tarczycy
Zmniejszenie wytwarzania TSH we wczesnej ciąży
Zwiększenie objętości osocza, przepływu nerkowego krwi 
oraz GFR
Przezłożyskowy transport jodu
Zwiększenie wydalania jodu przez nerki
Wytwarzanie hormonów tarczycy przez tarczycę płodu
Przezłożyskowy transport T4
Dejodynacja T4 w łożysku
Zwiększenie obwodowego metabolizmu T4
Zwiększenie wytwarzania TSH w drugiej połowie ciąży

Tab. 2. Normy laboratoryjne fT4, fT3 oraz TSH w zależności od trymestru ciąży [4, 5]
Skróty: TSH (thyroid-stimulating hormone) – tyreotropina; fT4 (free T4) – wolne T4; fT3 (free T3) – wolne T3

Trymestr I II III
TSH [mIU/l] 0,009–3,18 0,05–3,44 0,11–3,53
fT4 [pmol/l] 11,99–21,89 10,46–16,67 8,96–17,23
fT3 [pmol/l] 3,63–6,55 3,29–5,45 3,1–5,37

Tarczyca płodu osiąga dojrzałość ok. 18.–20. tygodnia ciąży. Do tego czasu tarczyca matki zapewnia – poprzez transport przez łożysko – hormony tarczycy dla płodu [1]. Pobór hormonów tarczycy przez płód, zwiększenie wytwarzania białka wiążącego tyroksynę (thyroxine-binding globulin – TBG) pod wpływem estradiolu (na skutek zwiększonej sialilacji białka dochodzi do zmniejszenia wątrobowego klirensu TBG), zwiększenie klirensu jodu przez nerki (w wyniku zwiększenia przepływu krwi przez nerki i wzrostu przesączania kłębuszkowego) oraz nasilenie metabolizmu hormonów tarczycy przez łożyskową dejodynazę typu 3 i typu 2 (wzmożony obwodowy metabolizm hormonów...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Forum Położnictwa i Ginekologii"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Zniżki w konferencjach organizowanych przez redakcję
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI