Dołącz do czytelników
Brak wyników

Immersja wodna i poród w wodzie jako najpopularniejsze metody niefarmakologicznej walki z bólem okołoporodowym

Artykuł | 29 czerwca 2018 | NR 39
157

Rodzące oprócz niezwykle dotkliwego bólu podczas porodu nierzadko muszą się też zmierzyć z takimi powikłaniami poporodowymi, jak pęknięcie tkanek krocza, nietrzymanie moczu, wypadnięcie ściany pochwy czy wypadnięcie macicy. Obawy z tym związane oraz strach o dobro dziecka i całej rodziny mogą powodować znaczne pogorszenie jakości życia przyszłych matek nie tylko w aspekcie fizycznym, lecz także psychologicznym. Zapobieganie ciężkim powikłaniom ciąży i porodu oraz bólu z nimi związanego to ważny aspekt w położnictwie. Metody niefarmakologicznego łagodzenia bólu, w tym poród w wodzie oraz immersja wodna, to atrakcyjna alternatywa pozwalająca na zmniejszenie ilości używanych leków, dolegliwości związanych z rodzeniem i stresu, jakiego doświadczają kobiety, jak również zwiększenie komfortu rodzenia. Aspektem, który może budzić wątpliwości matek i personelu medycznego, jest bezpieczeństwo porodu w wodzie. W artykule omówiono zarówno korzyści tej metody łagodzenia bólu porodowego, jak i ryzyko z nią związane.

Poród dla wielu kobiet na całym świecie jest niewątpliwe jedną z najbardziej stresujących sytuacji, jakich doświadczają w życiu. Obawy dotyczące momentu narodzin wynikające w dużej mierze z braku dostatecznej informacji o przebiegu porodu, są potęgowane wizją wystąpienia bólu okołoporodowego, który zaliczany jest do jednego z najsilniejszych, z jakimi przyjdzie im się zmierzyć. Niestety, taki obraz urodzin jest dla wielu przyszłych matek tak stresujący, że nieustanie przesuwają one moment zajścia w ciąże, pomimo chęci posiadania dziecka. Wobec tego szukanie skutecznych metod łagodzenia bólu okołoporodowego oraz poporodowego wydaje się niezwykle ważne w położnictwie.

Jednymi z najpopularniejszych niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu porodowego są immersja wodna i poród w wodzie. Definiuje się je jako sytuację, podczas której brzuch ciężarnej jest całkowicie zanurzony w wodzie podczas jednego lub więcej okresów porodu [1].

Immersja wodna polega na spędzeniu w wodzie przez kobietę całego pierwszego okresu porodu, a kolejnych etapów już na łóżku porodowym. Z kolei podczas porodu w wodzie nie tylko pierwsza, ale również i druga faza porodu ma miejsce w wodzie [2, 3].

Pierwszy opis porodu w wodzie pochodzi z południowej Francji z 1803 r., natomiast w Polsce pierwszy poród w wodzie odbył się w 1996 r. w Łodzi i od tego czasu wciąż zyskuje na popularności [3, 4]. Temperatura wody, w której zanurzona jest ciężarna, nie powinna przekraczać 37°C, aby nie dopuścić do hipertermii 
noworodka [4]. 

Głównymi przeciwskazaniami do porodu w wodzie są [5]:

 • ułożenie płodu uniemożliwiające poród siłami natury,
 • gorączka,
 • przedwczesne pękanie błon płodowych,
 • BMI rodzącej > 35 kg/m²,
 • potrzeba elektronicznego monitorowania płodu,
 • ciężkie krwawienie, 
 • poród wspomagany oksytocyną,
 • przebyte cięcie cesarskie,
 • ciąża bliźniacza,
 • opryszczka narządów płciowych.

Skuteczność wyżej wymienionych procedur jest powiązana z bezpośrednim wpływem wody na niektóre przyczyny bólu okołoporodowego. W pierwszym okresie porodu są to skurcze macicy oraz rozwieranie się szyjki macicy, natomiast w drugim dolegliwości wiążą się z rozciąganiem oraz uciskaniem ścian pochwy i krocza.

Powodem bólu jest też zwiększone wydzielanie katecholamin, które zmniejszają przepływ krwi przez narząd, pogłębiając jego niedokrwienie. Ponadto adrenalina jest tokolitykiem mogącym powodować nieregularne i nieprawidłowe skurcze [2, 6]. Wspomnieć należy również o bólu odczuwanym z powodu ucisku na splot krzyżowo-lędźwiowy oraz o niebagatelnym znaczeniu czynników psychologicznych. Aby skutecznie wyeliminować stres i niepokój towarzyszący porodowi, istotne jest stworzenie przyjemnej, spokojnej i intymnej atmosfery na sali porodowej [3]. 

Ciężarne pacjentki oczekują łatwego dostępu do rzetelnych informacji przedstawiających walory i niedoskonałości metod łagodzenia bólu oraz jednocześnie podkreślają, że pomoc położnej przy wyborze procedury jest niezbędna [7]. Biorąc pod uwagę, że wybór metody łagodzenia bólu porodowego jest zawsze indywidualny, musi być wynikiem współpracy pomiędzy przyszłą matką, położną oraz lekarzem. Przeprowadzenie porodu w wodzie wymaga dodatkowego przeszkolenia położnych i właściwego przygotowania kobiet do rodzenia w takich warunkach. Pomimo rosnącej popularności tej metody i regularnych informacji o nowo odkrytych zaletach tej procedury, na uwagę zasługuje fakt, że doświadczenie personelu medycznego w prowadzeniu porodu w sposób tradycyjny jest wciąż o wiele większe niż w immersji wodnej. Jednakże przebadanie położnych dowiodło, że wspierają one poród w wodzie, głównie ze względu na udokumentowane działanie w łagodzeniu bólu okołoporodowego. Wskazywały również, że rodzące kobiety były bardziej rozluźnione, a doświadczenie związane z porodem było pozytywne [8]. Z drugiej strony położne obawiały się zwiększonego ryzyka upadku matki, pomimo że same rodzące czuły większą kontrolę nad swoim otoczeniem w wodzie [8, 9]. 

Korzyści wynikające z porodu w wodzie

Wpływ analgetyczny

Ból porodowy znacząco różni się od innych rodzajów bólu, głownie z powodu jednocześnie występujących różnych czynników go wywołujących. Aktualnie najpopularniejszą metodą łagodzenia bólu jest znieczulenie zewnątrzoponowe. Jest to jednak metoda farmakologiczna i pomimo niewielkiego wpływu na bezpieczeństwo matki i dziecka oraz potwierdzonej skuteczności budzi lęk u wielu kobiet [10]. Ponadto coraz częściej kobiety pragną, aby poród był jak najbardziej naturalnym wydarzeniem, ale jednocześnie nie chcą rezygnować ze złagodzenia bólu, który mu towarzyszy. Rozwiązaniem tej sytuacji wydają się metody niefarmakologiczne, a najpopularniejszą z nich jest immersja wodna. Wieloczynnikowe działanie tej procedury pozwala łagodzić dolegliwości, poprawiając perfuzję krocza, co zmniejsza niedokrwienie i niedotlenie tkanek. Dodatkowo rozszerzenie naczyń obwodowych może powodować zmniejszenie ciśnienia krwi, dzięki czemu poprawia się perfuzja łożyska. Właściwości mechaniczne wody pozwalają na redukcję napięcia mięśniowego, co zmniejsza ból spowodowany skurczami mięśni kanału rodnego i macicy. Większe poczucie kontroli i satysfakcja z porodu zwiększają stężenie endogennych opioidów, takich jak endorfiny i enkefaliny, co dodatkowo łagodzi ból. W związku z tym gdy matka nie jest zestresowana, optymalizuje się wydzielanie oksytocyny, co stymuluje akcję porodową [11].

Ponadto zmniejsza się stężenie katecholamin, co zmniejsza ból i zapobiega pogłębianiu się niedokrwienia macicy. Kolejne korzyści tej metody wymagają dalszych badań.

Działanie na mięśnie dna miednicy

Wyporność, lepkość i ciśnienie hydrostatyczne to właściwości mechaniczne wody, którym zawdzięcza się jej skuteczność. Umożliwiają zmianę pozycji podczas skurczów oraz zwiększenie ciśnienia wewnątrzbrzusznego, co pozwala poprawić siłę tłoczni brzusznej, a tym samym ułatwić parcie, oddychanie i zmniejszyć napięcie mięśniowe [12]. Mniejsz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Forum Położnictwa i Ginekologii"
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • Zniżki w konferencjach organizowanych przez redakcję
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy