Autor: Justyna Radkiewicz

Oddział Ginekologii i Położnictwa SPZZOZ w Pruszkowie.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Farmakoterapia dermatoz sromu o złożonej etiologii

Najczęstszymi dermatozami sromu są zmiany skórne wywołane zakażeniami sromu i pochwy o etiologii grzybiczej, bakteryjnej lub mieszanej. Inne choroby sromu, takie jak zakażenie wirusem opryszczki, łuszczyca, bielactwo, zmiany o charakterze twardziny, liszaja, VIN, rak sromu i inne, są znacznie rzadsze, a ich leczenie wynika z ich specyficznej etiologii oraz zagrożeń, które ze sobą niosą. Srom wraz z pochwą stanowi jedność pod kątem mikroflory, czyli ich specyficznego środowiska bakteriologicznego. Równowaga w obrębie tego środowiska zapewnia zdrowie i komfort w obrębie tego rejonu ciała kobiety. Choroba pochwy zwykle ma swoje odzwierciedlenie na sromie, a choroba sromu często dotyka przynajmniej dystalnej części pochwy. Wydzielina z pochwy wydostaje się na zewnątrz, na srom, zatem patologie w obrębie pochwy dotyczą również i sromu. Mówiąc zatem o dermatozach sromu o podłożu infekcji mamy na myśli dermatozy sromu i pochwy, dające najbardziej nasilone objawy w obrębie sromu. Fakt ten należy mieć na uwadze w czasie leczenia infekcji sromu, które powinno dotyczyć również pochwy.

Czytaj więcej

Przewlekłe zakażenie HPV szyjki macicy - opis przypadku

Wirus brodawczaka ludzkiego (ang. human papilloma virus – HPV) jest szeroko rozpowszechniony w przyrodzie. Wykazuje zdolność do zakażania wszystkich ssaków, większości ptaków oraz prawdopodobnie również niektórych kręgowców. U człowieka potwierdzono jego udział w powstawianiu zmian zarówno łagodnych (skóry, błon śluzowych), jak i złośliwych (rak szyjki macicy, odbytu, odbytnicy, jamy ustnej, wargi, gardła i przełyku).

Czytaj więcej

Blizny pooperacyjne. Opieka nad pacjentką po operacji

Blizna jest końcowym produktem procesu naprawy tkankowej po uszkodzeniu skóry. Nie należy go mylić z procesem regeneracji, ponieważ nie dochodzi do odtworzenia pierwotnego narządu (skóry wraz z jej przydatkami), a jedynie do zamknięcia ubytku tkankowego przez nowo powstałą tkankę. Proces ten u człowieka jest ukierunkowany na szybkie, uniemożliwiające rozwinięcie się zakażenia zamknięcie uszkodzenia z warunkach niesterylnych (brudnych), nie zaś na doskonały efekt estetyczny.

Czytaj więcej

Problemy skórne u kobiet w ciąży

Ciąża wiąże się z wieloma zmianami fizjologicznymi – hormonalnymi i metabolicznymi. W tym czasie wraz ze zmieniającą się gospodarką organizmu kobiety mogą pojawiać się schorzenia charakterystyczne dla ciąży lub zmieniać swój przebieg choroby już istniejące. Zmiany mogą dotyczyć także największego narządu człowieka, czyli skóry.

Czytaj więcej

Kwas hialuronowy – zastosowanie w ginekologii

Kwas hialuronowy ze względu na swoje unikatowe hydrofobowe właściwości stanowi spoidło utrzymujące integralność narządów i zapewniając homeostazę. W związku ze swoimi właściwościami HA znalazł szerokie zastosowanie w medycynie. W leczeniu ran pooparzeniowych i pooperacyjnych, w ortopedii i okulistyce, reumatologii, otolaryngologii, ginekologii i dermatologii.

Czytaj więcej

Wytyczne leczenia opryszczki narządów płciowych, opryszczki wargowej i półpaśca u kobiet w ciąży. Rola acyklowiru w leczeniu

Wirusy opryszczki (herpes simplex virus – HSV) oraz ospy wietrznej i półpaśca (Varicella zoster virus –VZV) należą do wirusów DNA z rodziny Herpesviridae i podrodziny Alphaherpesvirinae. Wirusy te wywołują zakażenia przetrwałe, w przebiegu których chorobowe epizody objawowe i bezobjawowe przeplatają się z dłuższymi okresami latencji. Odpowiedź immunologiczna organizmu na zakażenie wirusami HSV i VZV to przede wszystkim odpowiedź komórkowa (cell mediated immunity – CMI), a powstałe w wyniku zakażenia swoiste przeciwciała pełnią funkcję pomocniczą. Wirusy te charakteryzują się podobieństwem antygenowym oraz molekularnym i w leczeniu zakażeń przez nie wywołanych stosuje się podobny schemat lekowy, w którym najważniejsze miejsce zajmuje acyklowir. 

Czytaj więcej

Infekcje grzybicze pochwy i sromu

Infekcje grzybicze pochwy należą do najczęstszych zakażeń pochwy i sromu. Zwykle mają postać ostrych infekcji incydentalnych, jednak często mają formę uporczywą i nawracającą. Podstawą zrozumienia patologii występujących w obrębie pochwy jest znajomość fizjologii oraz prawidłowego działania mechanizmów obronnych pochwy.

Czytaj więcej

Leczenie blizn pooperacyjnych

W dzisiejszych czasach dla pacjentek poddawanych operacjom równie ważna jak skuteczność leczenia chirurgicznego jest estetyka blizny pooperacyjnej. Zadbanie o właściwą pielęgnację rany pooperacyjnej, kontrolowanie gojenia się rany i powstającej blizny oraz poradnictwo w tym zakresie należą do zadań lekarza prowadzącego. Dzięki odpowiedniemu postępowaniu można zadbać o jak najlepszy wygląd i funkcję blizny.
 

Czytaj więcej