Dołącz do czytelników
Brak wyników

Wiedza praktyczna

7 lipca 2022

NR 64 (Czerwiec 2022)

Dwuskładnikowe tabletki antykoncepcyjne zawierające innowacyjne połączenie hormonów etynyloestradiolu i dienogestu

0 606

Lek Dionelle® jest skutecznym preparatem o wielokierunkowym działaniu. Tabletki antykoncepcyjne nie tylko regulują płodność, lecz także wpływają pozytywnie na stan skóry, zmniejszając występowanie trądziku. W przypadku zaburzeń miesiączkowania oraz bolesności przynoszą pozytywne efekty terapeutyczne. Stosowanie leku jest dla kobiet mało uciążliwe oraz proste. W przypadku chęci zajścia w ciążę po zaprzestaniu stosowania tabletek następuje natychmiastowy powrót do płodności.

Historia tabletki antykoncepcyjnej jest zawiła i pełna nieoczekiwanych zwrotów. Mała pigułka, która zmienia życie kobiet od niespełna 70 lat, pozwala im decydować o swoim ciele i prokreacji, a dodatkowo jest stosowana w leczeniu schorzeń związanych nie tylko z układem rozrodczym. Obecnie tabletki antykoncepcyjne stosuje się także do leczenia problemów skórnych oraz zaburzeń endokrynologicznych.
Początkowo duże dawki hormonów wiązały się z wieloma działaniami niepożądanymi, takimi jak zawroty głowy, migreny, nudności. Mimo to liczba kobiet stosujących lek rosła z miesiąca na miesiąc. Antykoncepcja swoją historię zaczyna od badań nad płodnością po to, żeby w późniejszym czasie stać się lekiem na zaburzenia miesiączkowania. Dalsze lata to prace nad zmianą dawki, aby kobiety mogły stosować preparaty hormonalne bez przeszkód w postaci efektów ubocznych. Lata doświadczeń i badań sprawiły, że współczesna tabletka antykoncepcyjna ma w składzie najmniejszą dawkę hormonów, które są niezbędne do oddziaływania terapeutycznego.
Stosowanie antykoncepcji doustnej jest odwracalne i łatwe w użytkowaniu przez kobietę. Konieczne jest, aby osoba stosująca taką formę antykoncepcji przyjmowała tabletkę regularnie, w 24-godzinnych odstępach. Nie ma znaczenia pora dnia oraz wprzyjmowanie posiłków. Dzięki utrzymaniu stałych odstępów zapewniona jest wysoka skuteczność w zapobieganiu ciąży oraz działanie terapeutyczne.
Tabletki antykoncepcyjne Dionelle® firmy Kadefarm zawierają innowacyjne połączenie hormonów etynyloestradiolu i dienogestu, które podane w dostosowanej dawce mogą nie tylko zapobiegać zajściu w ciążę, ale również leczyć trądzik czy obfite i bolesne miesiączkowanie.
Dienogest jest pochodną nortestosteronu. Badania wykazały jego mniejsze powinowactwo do receptora progesteronowego niż do innych syntetycznych progestagenów. Hamowanie jajeczkowania pojawia się przy dawce 1 mg/dobę. Około 10% hormonu ulega związaniu w surowicy krwi, pozostałe 90% wiąże się nieswoiście z albuminami.
Etynyloestradiol jest syntetycznym estrogenem o 5–10 razy silniejszym działaniu od estradiolu. Rolą hormonu jest hamowanie wydzielania FSH oraz wtórnego dojrzewania pęcherzyka dominującego w jajniku. Stabilizuje on endometrium, dzięki czemu zapobiega nieoczekiwanym krwawieniom. Odbywa się to dzięki zwiększeniu zawartości receptora progesteronowego w endometrium.
Połączenie dianogestu z etynyloestradiolem w produkcie Dionelle® uzyskuje biodostępność na poziomie 96%.

POLECAMY

Trądzik

Trądzik pospolity najczęściej jest diagnozowany u kobiet między 21. a 40. rokiem życia. Jest schorzeniem, które wpływa nie tylko na wygląd i funkcję skóry, ale również bardzo silnie oddziałuje na kobiecą psychikę. Dyskomfort związany z wyglądem skłania kobiety do poszukiwania skutecznego leczenia, bardzo często łączącego różne dziedziny nauki. U podstaw znajduje się szczegółowa diagnostyka i zwrócenie uwagi na procesy, które regulują intensywność zmian na skórze. Po lek Dionelle® warto sięgnąć, kiedy leczenie miejscowe lub doustnymi antybiotykami nie przyniosło rezultatów.
Patomechanizm trądziku pospolitego opiera się na zwiększonej wrażliwości receptorów hormonalnych oraz wzmożonym metabolizmie androgenów przez enzymy. Dlatego też kluczową rolę odgrywają androgeny. U kobiet są odpowiedzialne za nadmierne wydzielanie sebum. Kobiecy organizm syntetyzuje te hormony w jajnikach, nadnerczach oraz skórze.
Przed włączeniem leczenia hormonalnego warto wykonać u pacjentki badania krwi określające stężenie hormonów takich jak DHEAS, testosteron całkowity i wolny oraz stosunek LH/FSH. Jeśli pacjentka stosowała wcześniej preparat antykoncepcyjny, badania należy wykonać w okresie czterech–sześciu tygodni po zażyciu ostatniej tabletki.
W przypadku preparatu Dionelle® poprawa stanu skóry następuje w okresie od trzech do sześciu miesięcy stosowania. Badania wykazały, że skóra może ulegać dalszej poprawie również po szóstym miesiącu stosowania. Ocena skuteczności i dalsze decyzje dotyczące stosowania leku warto podejmować po upływie od trzech do sześciu miesięcy stosowania, ale również z uwzględnieniem dłuższego okresu, jeśli taki był wymagany. 
Stosowanie dwuskładnikowej tabletki w badaniach klinicznych pokazało bardzo korzystne zmiany. Odsetek widocznych zmian na skórze twarzy wynosił od 96 do nawet 100% w przypadku jednej czwartej badanych. Grupą badaną były pacjentki, u których wykwity skórne były nasilone w stopniu łagodnym oraz umiarkowanym.

Obfite oraz bolesne krwawienia miesiączkowe

Stosowanie tabletek Dionelle® wpływa pozytywnie na obfite krwawienia miesiączkowe. Eumenorrhoea opisujemy jako stan, w trakcie którego fizjologiczna utrata krwi wynosi 30–80 ml, natomiast cykle następują w regularnych odstępach co 28 dni (odstępstwo wynosi ± 5 dni). W sytuacji gdy krwawienie przekracza 80 ml, diagnozujemy u pacjentki hypermenorrhoea. Jeśli za zaburzenia miesiączkowania odpowiadają czynniki endokrynologiczne, połączenie etynyloestradiolu i dienogestu daje bardzo dobre rezultaty w regulowaniu masywnych miesiączek.
Na menorrhagia może wpływać więcej czynników niż tylko zaburzenia endokrynologiczne. Należą do nich:

 • zaburzenia krzepnięcia,
 • zmiany organiczne narządów płciowych,
 • ogólnoustrojowe choroby układowe,
 • przyczyny jatrogenne (leczenie hormonalne, terapia antykoagulantami, neuroleptyki),
 • urazy.

Po wykluczeniu tych przyczyn i braku przeciwwskazań należy rozważyć połączenie etynyloestradiolu i dienogestu, które zostało zastosowane jako innowacyjne w preparacie Dionelle®. Dienogest zmniejsza wydzielanie estradiolu, przez co dochodzi do atrofii endometrium. Etynyloestradiol hamuje wytwarzanie naturalnych estrogenów.
Kobiety zarówno w wieku dojrzewania, jak i w wieku reprodukcyjnym mogą doświadczać bolesnego miesiączkowania, które wpływa na jakość ich życia. Często zmusza je do wycofania się na czas bolesności z życia zawodowego, szkolnego lub towarzyskiego. Dolegliwości, które opisują kobiety, dotyczą okolicy podbrzusza oraz mogą promieniować w kierunku talii, okolicy krzyżowej kręgosłupa oraz ud. Odczuwanie bolesnych skurczów w trakcie miesiączki stanowi ciągle nierozwikłaną zagadkę. Powiązania można szukać w wydzielaniu prostaglandyny F2α (PGF2α), prostaglandyny E2 (PGE2), 6-keto-prostaglandyny F1α (6-keto-PGF1α, stabilny metabolit prostacykliny) i tromboksanu B2 (TXB2, metabolit z TXA2). W tej sytuacji działanie obu składników leku wpływa na syntezę prostaglandyn, przynosząc pożądany efekt terapeutyczny.

Przeciwwskazania

Jak każdy lek hormonalny tabletki Dionelle® mają przeciwwskazania do ich stosowania. Podczas wywiadu należy zapytać pacjentkę o wystąpienie zdarzenia medycznego lub choroby, a w przypadku podejrzenia choroby zlecić pogłębioną diagnostykę.

Przeciwwskazania do stosowania preparatu Dionelle®

 • Jeśli u pacjentki występuje (lub kiedykolwiek występował) zakrzep krwi w naczyniach żylnych nóg (zakrzepica żył głębokich), w płucach (zatorowość płucna) lub w innych organach.
 • Jeśli pacjentka wie, że ma zaburzenia wpływające na krzepliwość krwi, np. niedobór białka C,
 • niedobór białka S, niedobór antytrombiny III, obecność czynnika V Leiden lub przeciwciał antyfosfolipidowych.
 • Jeśli pacjentka wymaga zabiegu chirurgicznego lub nie będzie chodzić przez długi czas.
 • Jeśli pacjentka przeszła zawał mięśnia sercowego lub udar.
 • Jeśli pacjentka choruje (lub chorowała w przeszłości) na dławicę piersiową (choroba, która powoduje silny ból w klatce piersiowej i może być pierwszym objawem zawału mięśnia sercowego) lub przemijający napad niedokrwienny (przemijające objawy udaru).
 • Jeśli pacjentka choruje na którąkolwiek z poniższych chorób, które mogą zwiększać ryzyko powstania zakrzepu w tętnicy: 
  – ciężka cukrzyca z uszkodzeniem naczyń krwionośnych, 
  – bardzo wysokie ciśnienie krwi, 
  – bardzo wysokie stężenie tłuszczów we krwi (cholesterolu lub triglicerydów),
  – choroba zwana hiperhomocysteinemią.
 • Jeśli u pacjentki występuje (lub występował w przeszłości) rodzaj migreny zwany migreną z aurą.
 • Jeśli pacjentka choruje (lub kiedykolwiek chorowała) na zapalenie trzustki z bardzo dużymi stężeniami tłuszczów we krwi (lipidów) (hipertriglicerydemia).
 • Jeżeli w przeszłości występowała lub obecnie występuje ciężka choroba wątroby (do
 • momentu powrotu wyników prób czynnościowych wątroby do prawidłowych wartości).
 • Jeżeli w przeszłości występowały lub obecnie występują łagodne bądź złośliwe nowotwory wątroby.
 • Jeżeli u pacjentki występuje (lub występował w przeszłości) albo jest podejrzewany złośliwy nowotwór hormonozależny narządów płciowych lub piersi.
 • Jeżeli występują krwawienia z dróg rodnych o nieznanej przyczynie.
 • Jeśli pacjentka ma zapalenie wątroby typu C i przyjmuje produkty lecznicze zawierające ombitaswir, parytaprewir, rytonawir i dazabuwir lub glekaprewir/pibrentaswir.
 • Jeśli pacjentka ma uczulenie na etynyloestradiol lub dienogest, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Możliwe powikłania

Zakrzepica żylna
Stosowanie doustnych złożonych leków antykoncepcyjnych wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zakrzepów we krwi, co może doprowadzić do zakrzepicy żylnej. Największe ryzyko wystąpienia tego schorzenia jest w pierwszym roku stosowania leku, jeśli kobieta przyjmuje preparat złożony po raz pierwszy. W przypadku przerwania przez kobietę stosowania środka hormonalnego w okresie czterech miesięcy i więcej ryzyko wystąpienia zakrzepów wzrasta. W ciągu kilku tygodni po odstawieniu leku parametry krwi się normują i szanse na wystąpienie zakrzepicy są niskie.
Przed wypisaniem recepty należy zebrać wywiad i wziąć pod uwagę występowanie czynników ryzyka związanych ze stosowaniem leku Dionelle®. Jeśli sytuacja tego wymaga, należy rozważyć okres, na jaki należy przerwać leczenie, i kiedy możliwy jest powrót do terapii. 

Czynniki ryzyka:

 • wysoki wskaźnik masy ciała (BMI) – powyżej 30 kg/m2,
 • u kogoś z najbliższej rodziny pacjentki stwierdzono obecność zakrzepów krwi w nogach, płucach lub innych organach w młodszym wieku (np. w wieku poniżej 50 lat),
 • pacjentka musi się poddać operacji, jest unieruchomiona przez dłuższy czas z powodu kontuzji bądź choroby lub ma nogę w gipsie,
 • pacjentka w okresie ostatnich kilku tygodni urodziła dziecko.

Zakrzepica w krwi ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Forum Położnictwa i Ginekologii"
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • Zniżki w konferencjach organizowanych przez redakcję
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy