Dołącz do czytelników
Brak wyników

To wiedzieć powinniśmy

29 października 2018

NR 42 (Październik 2018)

Badanie skuteczności i tolerancji leczenia preparatem Distreptaza® w przypadkach przewlekłego zespołu bólowego miednicy mniejszej

0 165

Zespół przewlekłego bólu miednicy mniejszej (chronic pelvic pain syndrome – CPP) to jeden z najczęstszych zespołów objawów zgłaszanych przez pacjentki podczas wizyt u ginekologa. Celem badania była ocena skuteczności oraz tolerancji terapii doodbytniczym preparatem Distreptaza® zawierającym streptokinazę i streptodornazę w celu złagodzenia dolegliwości bólowych miednicy mniejszej u chorych z idiopatyczną postacią CPP. Stwierdzono, że 10-dniowa terapia lekiem Distreptaza® powoduje znamienną poprawę w zakresie nasilenia bólów miednicy mniejszej, a korzystny efekt terapii utrzymuje się przez co najmniej miesiąc po jej zakończeniu. Ponadto zaobserwowano, że terapia lekiem Distreptaza® charakteryzuje się korzystnym profilem tolerancji i wysokim poziomem satysfakcji pacjentek z efektów leczenia. Autorzy tego badania wnioskują, że należy rozważyć zastosowanie leku Distreptaza® w terapii lub koterapii CPP.

Zespół przewlekłego bólu miednicy mniejszej (chronic pelvic pain syndrome – CPP) to jeden z najczęstszych zespołów objawów zgłaszanych przez pacjentki podczas wizyt u ginekologa. Szacuje się, że problem ten stanowi 10–40% powodów tego typu wizyt. Niestety, co najmniej 2/3 kobiet nie zwraca się z tego powodu do lekarza [6, 16, 19, 21, 23]. 

Zespół przewlekłego bólu miednicy mniejszej definiuje się jako ból:

 • odczuwalny w podbrzuszu lub w obrębie miednicy, 
 • trwający co najmniej 6 miesięcy,
 • występujący ciągle lub w sposób przerywany,
 • niezwiązany wyłącznie z miesiączką lub stosunkiem płciowym,
 • niezwiązany z ciążą lub nowotworem.

Zespół przewlekłego bólu miednicy mniejszej jest klasycznym przykładem problemu o charakterze multidyscyplinarnym [1, 2, 7, 15]. Potencjalne przyczyny CPP przedstawiono w tabeli 1.

Tab. 1. Przyczyny przewlekłego zespołu bólu miednicy mniejszej [13]

Przyczyny ginekologiczne
 • endometrioza lub adenomioza
 • stany zapalne narządów miednicy mniejszej (pelvic inflammatory disease – PID)
 • zrosty
Przyczyny jelitowe
 • zespół jelita nadwrażliwego
 • zaparcia
Przyczyny urologiczne
 • śródmiąższowe zapalenia pęcherza moczowego 
Przyczyny mięśniowo-szkieletowe
 • ból kostny miednicy
 • bóle mięśniowe
Przyczyny neurologiczne
 • uwięźnięcie nerwu 
 • ból neuropatyczny
Przyczyny psychosocjalne
 • ból psychogenny
 • nadużycie seksualne lub fizyczne
 • depresja
Przyczyny naczyniowe
 • zespół biernego przekrwienia miednicy mniejszej (pelvic congestion syndrome – PCS)

Nawet w 60% przyczyna CPP jest nieznana. Zespół przewlekłego bólu miednicy mniejszej u większości pacjentek w znaczący sposób pogarsza jakość życia w sposób wielokierunkowy. Kobiety z CPP często zgłaszają depresję, lęk i pogorszenie jakości życia seksualnego [1, 6, 13, 16, 21, 22].

Celem leczenia jest poprawienie jakości życia pacjentki. Oparta na dowodach terapia przyczynowa CPP jest często niemożliwa i leczenie często koncentruje się na łagodzeniu objawów [1, 3–5, 7, 18, 20]. 

Distreptaza w formie leku doodbytniczego zawiera dwie substancje czynne – streptokinazę i streptodornazę [10]. Streptokinaza jest aktywatorem proenzy-
mu zawartego w krwi ludzkiej zwanego plazminogenem, który pod wpływem streptokinazy przechodzi w plazmę odznaczającą się zdolnością rozpuszczania skrzepów krwi ludzkiej. Streptodornaza jest enzymem wykazującym zdolność rozpuszczania lepkich mas nukleoprotein, martwych komórek lub ropy, nie wywierając wpływu na żywe komórki i ich czynności fizjologiczne. Streptokinaza i streptodornaza zawarte w tym preparacie są wytwarzane przez szczep niechorobotwórczego paciorkowca hemolizującego. Literatura przedmiotu zawiera szereg doniesień pot-
wierdzających przydatność substancji czynnych zawartych w Distreptazie® w leczeniu różnych stanów chorobowych [9, 11, 12, 14].

Od półwiecza Distreptaza® stosowana jest przez specjalistów z różnych dziedzin. Fakt jej długiej obecności na rynku sugeruje, że jej skuteczność jest zadowalająca. Warto jednak to przypuszczenie zweryfikować badaniami zaprojektowanymi według współczesnych reguł medycyny opartej o dowody. Taki właśnie cel posiadało niniejsze badanie, w którym zastosowano preparat Distreptaza w celu złagodzenia dolegliwości bólowych miednicy mniejszej u chorych z idiopatyczną postacią CPP. 

Materiał i metody

Kryteria włączenia pacjentek do badania były następujące:

 • wiek powyżej 18. r.ż., 
 • niecykliczny ból podbrzusza występujący od co naj-
 • mniej 3 miesięcy i niezwiązany wyłącznie z krwawieniem miesiączkowych albo stosunkiem płciowym,
 • wyrażenie przez pacjentkę pisemnej zgody na
 • udział w badaniu,
 • niezadowalający rezultat stosowania leków przeciwbólowych i/lub rozkurczowych.

Kryteria wyłączenia stanowiły:

 • jakiekolwiek choroby współistniejące mogące mieć wpływ na przebieg leczenia,
 • zmiany morfologiczne w obrębie miednicy mniejszej stwierdzone badaniem fizykalnym lub/i za po-
 • mocą ultrasonografii przezpochwowej wymagające operacyjnego leczenia przyczynowego, 
 • wykładniki kliniczne lub/i laboratoryjne ostrego stanu zapalnego narządów miednicy mniejszej 
 • lub/i pochwy/sromu,
 • ciąża – trwająca aktualnie lub planowana w ciągu najbliższych 3 miesięcy,
 • aktualnie leczona lub leczona w przeszłości złośliwa choroba nowotworowa,
 • aktualne stosowanie przez pacjentkę antybiotyków lub antykoncepcji hormonalnej,
 • przeciwwskazania do zastosowania leku Distreptaza® (według charakterystyki produktu leczniczego).

Badanie obejmowało trzy wizyty:

 1. Wizyta nr 1 – kwalifikacja do badania w oparciu o kryteria włączenia i wyłączenia. Badanie kwestionariuszowe dotyczące ogólnej charakterystyki pacjentki. Uzyskanie pisemnej zgody na wzięcie udziału w badaniu. Zaopatrzenie pacjentki w lek oraz instrukcja dotycząca jego przyjmowania. Badanie kwestionariuszowe dotyczące charakteru i nasilenia dolegliwości bólowych przed rozpoczęciem badania, konsumpcji leków przeciwbólowych itp. Badanie ginekologiczne oraz USG przezpochwowe. 
 2. Wizyta nr 2 – po 10 dniach terapii lekiem Distreptaza®. Badanie ginekologiczne + USG przezpochwowe. Badanie kwestionariuszowe dotyczące charakteru i nasilenia dolegliwości bólowych, konsumpcji leków przeciwbólowych, profilu tolerancji leczenia lekiem Distreptaza® i stopnia zadowolenia pacjentki z rezultatu terapii itp. 
 3. Wizyta nr 3 – 1 miesiąc po zakończeniu leczenia lekiem Distreptaza®. Badanie ginekologiczne + USG przezpochwowe. Badanie kwestionariuszowe dotyczące charakteru i nasilenia dolegl...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań czasopisma "Forum Położnictwa i Ginekologii"
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • Zniżki w konferencjach organizowanych przez redakcję
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy