Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dodatek specjalny

31 lipca 2018

Raport z wyników badania TANCO (Think About Needs in Contraception)

578

Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników stoi na stanowisku, że nowoczesna i skuteczna antykoncepcja jest jedynym profilaktycznym przeciwdziałaniem niepożądanym ciążom i ich przerywaniu. Intensywny rozwój nauk medycznych umożliwia współczesnemu człowiekowi dostęp do coraz skuteczniejszych metod świadomego planowania rodziny oraz zapobiegania infekcjom przenoszonym drogą płciową. Podstawowymi elementami decydującymi o wyborze metody antykoncepcji jest zarówno jej skuteczność (współ- czynnik Pearla) oraz bezpieczeństwo stosowania, jak i indywidualne preferencje partnerów.

Ograniczenia wynikające ze stosowania naturalnych metod antykoncepcyjnych (niska skuteczność, konieczność zachowywania okresów wstrzemięźliwości) są przyczyną nieustającej od wielu lat popularności hormonalnych metod antykoncepcji. Przebojem rynku antykoncepcyjnego ostatnich lat są systemy wewnątrzmacicznego uwalniania lewonorgestrelu (Intrauterine Contraceptive Systems – IUS). Antykoncepcyjne systemy wewnątrzmaciczne o przedłużonym działaniu są bezpiecznym i niezwykle wygodnym sposobem regulacji urodzeń. Obecnie dostępne są różne rodzaje systemów wewnątrzmacicznych, różniące się dawką lewonorgestrelu, wskazaniami do stosowania oraz czasem stosowania (5-letni system wewnątrzmaciczny Mirena z 52 mg lewonorgestrelu, 3-letni system Jaydess z 13,5 mg lewonorgestrelu – najmniejsza dostępna hormonalna wkładka wewnątrzmaciczna oraz 5-letni Kyleena z 19,5 mg lewonorgestrelu).

Aktualnie trwają liczne badania mające na celu ustalenie dokładnego algorytmu zastosowania odpowiedniego sytemu wewnątrzmacicznego w określonych sytuacjach klinicznych. Dane literaturowe pokazują, że wszystkie trzy wyżej wymienione systemy wewnątrzmaciczne wykazują porównywalną, bardzo wysoką skuteczność antykoncepcyjną, a częstość występowania niewielkich działań niepożądanych była podobna we wszystkich trzech IUS i nie różniła się w przypadku systemów z małą dawką lewonorgestrelu. Dodatkowo, wywierając silny miejscowy efekt progestagenny, powodują zmiany atroficzne w endometrium, skutkując tym samym występowaniem ską- pych krwawień miesiączkowych, a u około 20% pacjentek całkowitym brakiem miesiączki (alternatywa w leczeniu nadmiernych i bolesnych krwawień miesiączkowych, szczególnie w grupie młodych bezdzietnych pacjentek). Uważa się również, że Jaydess, Kyleena oraz Mirena mogą mieć zastosowanie w leczeniu endometriozy. Aplikacja nowych systemów – niskodawkowych jest łatwiejsza oraz lepiej tolerowana, zarówno przez nieródki, jak i wieloródki.

Celem licznych prowadzonych badań przekrojowych jest ocena wiedzy oraz zadowolenia populacji pacjentek ze stosowanej metody antykoncepcji, częstość stosowania wybranych metod antykoncepcji oraz ocena i zaangażowanie lekarzy w zakresie poradnictwa antykoncepcyjnego.

Jednym z takich badań jest TANCO (Think About Needs in Contraception) – międzynarodowe anonimowe badanie ankietowe przeprowadzone przy współpracy ESC, którego celem było określenie potrzeb pacjentek w zakresie antykoncepcji w porównaniu z opinią lekarzy ginekologów pracują- cych w szpitalach, gabinetach lub lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na temat antykoncepcyjnych potrzeb kobiet. Badaniem objęto populację 1083 kobiet w przedziale wiekowym od 18.–49. roku życia oraz 100 lekarzy. Na podstawie otrzymanych wyników oceniono wiedzę oraz poziom świadomości pacjentek na temat antykoncepcji, częstość stosowania wybranych metod antykoncepcji, poziom zadowolenia z róż- nych metod antykoncepcji oraz ocenę przez lekarzy własnych konsultacji w zakresie antykoncepcji i oferowanych usług w porównaniu z opiniami kobiet.

Badania pokazały, że najczęściej stosowaną metodą oraz zalecaną przez lekarzy ginekologów jest doustna dwuskładnikowa tabletka antykoncepcyjna (29% vs 55%). Stosowanie systemu wewnątrzmacicznego deklaruje zaledwie 3% populacji badanej, a częstość przepisywania sytemu wewnątrzmacicznego przez lekarzy ginekologów wynosi 15% spośród dostępnych metod antykoncepcji. Co więcej, wiedza kobiet na temat stosowania doustnej dwuskładnikowej tabletki antykoncepcyjnej oraz naturalnych metod planowania rodziny jest wysoka, natomiast gruntownej poprawy wymaga świadomość kobiet w zakresie możliwości stosowania długoterminowych metod antykoncepcji (Long-Acting Reversible Contrac...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy