Dołącz do czytelników
Brak wyników

To wiedzieć powinniśmy , Otwarty dostęp

27 kwietnia 2020

NR 51 (Kwiecień 2020)

Suplementacja L-karnityny, acetyl-L-karnityny, L-argininy i N-acetylocysteiny u kobiet w okresie prekoncepcyjnym

246

Suplementacja L-karnityny, acetyl-L-karnityny, L-argininy i N-acetylocysteiny znajduje zastosowanie u kobiet, które planują potomstwo – jako substancji uzupełniających dietę i zdrowy styl życia, a ponadto wspomagających zachowanie prawidłowej jakości oocytów, poprawę płodności oraz wspierających rozród. Wyniki badań klinicznych wskazują, że L-karnityna, acetyl-L-karnityna, L-arginina i N-acetylocysteina mogą być stosowane u pacjentek, które mają problemy z płodnością, zespół policystycznych jajników lub borykają się z czynnościowym brakiem miesiączki pochodzenia podwzgórzowego.

Podaż witamin i składników mineralnych jest niezwykle istotna w każdym okresie życia. Wśród pewnych grup wiekowych ma ona kluczowe znaczenie. Jedną z nich są kobiety w wieku rozrodczym w szczególności te, które planują zajście w ciążę. Nawet prawidłowo zbilansowana dieta w tym okresie kobiecego życia może wymagać dodatkowej suplementacji. Najlepiej wybrać kompleksowy preparat, który zawiera odpowiednio dobrane składniki działające wielokierunkowo. Proxeed Women jest unikalnym preparatem zawierającym wielofunkcyjny system składników działających synergistycznie przeznaczonym dla kobiet w wieku rozrodczym. Dostarcza kluczowych substancji odżywczych, takich jak L-karnityna, acetyl-L-karnityna, L-arginina i N-acetylocysteina, co wpływa na prawidłową regulację aktywności hormonalnej oraz wspiera utrzymywanie prawidłowej płodności, a dzięki zawartym w nim witaminom i minerałom zabezpiecza komórki przed stresem oksydacyjnym. Dodatkowo zawarte w nim miedź, żelazo i witamina B12 przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego [1]. Preparat zapewnia także rekomendowaną dawkę kwasu foliowego oraz witaminy D3. W przeprowadzonych badaniach klinicznych preparatu wykazano, że zawarte w nim kluczowe składniki: L-karnityna i acetylo-L-karnityna mogą wpływać na utrzymanie prawidłowej płodności i poprawę zbilansowania gospodarki hormonalnej. Jest to szczególnie istotne dla kobiet, u których występują problemy z zajściem w ciążę, zaburzenia związane z zespołem policystycznych jajników oraz zaburzenia miesiączkowania w czynnościowym podwzgórzowym braku miesiączki [1–4].
Karnityna występuje w postaci dwóch izomerów L i D, lecz tylko izomer w formie L jest biologicznie aktywny. Po raz pierwszy L-karnitynę (LC) wyizolowano z mięśni w 1905 r., stąd wzięła się jej nazwa (łac. carnus – mięso). Jest naturalnie występującym związkiem w organizmie człowieka. Pochodzi z dwóch źródeł: z pożywienia (mięso i przetwory mleczne; najbogatsze w karnitynę są baranina, wołowina, wieprzowina i ryby) oraz jest syntetyzowana w wątrobie, nerkach i mózgu z aminokwasów lizyny i metioniny. Coraz więcej osób ogranicza spożycie mięsa i produktów mlecznych, a część jest na diecie wegetariańskiej i wegańskiej, co przekłada się na znaczne niedobory L-karnityny w organizmie [1]. Jej rola natomiast jest bardzo ważna; L-karnityna bierze udział w transportowaniu długołańcuchowych kwasów tłuszczowych do mitochondriów, gdzie w wyniku β-oksydacji powstaje energia (ATP) niezbędna do prawidłowego funkcjonowania komórek [1, 5]. Dodatkowo zabezpiecza komórki przed uszkodzeniami powodowanymi przez wolne rodniki, które powstają w wyniku wielu procesów metabolicznych, a które mają bezpośredni wpływ na uszkodzenia DNA [1].
W porównaniu z LC acetylo-L-karnityna (ALC) wykazuje jeszcze większą skuteczność w zwalczaniu indukowanego przez reaktywne formy tlenu (ROS) uszkodzenia oksydacyjnego. Dzięki takim funkcjom L-karnityna oraz acetylo-L-karnityna pełnią istotną funkcję w oocytach. Poprzez udział w metabolizmie lipidów oraz działaniu przeciwutleniającemu umożliwiają zachowanie prawidłowej jakości oocytów, co przekłada się również na poprawę płodności. Przywrócenie równowagi energetycznej i zapewnienie odpowiedniej podaży energii zarówno przed owulacją, jak i po owulacji jest kluczowe dla poprawy szans zajścia w ciążę [1].

POLECAMY

L-karnityna oraz acetylo-L-karnityna a wpływ na płodność

Definicja Światowej Organizacji Zdrowia opisuje niepłodność jako niemożność zajścia w ciążę pomimo regularnego współżycia płciowego powyżej 12 miesięcy, bez stosowania antykoncepcji [6]. Szacuje się, że problemy z płodnością dotykają 10–15% par na świecie [7], w tym ok. 50% przypadków jest związanych tylko z czynnikami kobiecymi, 20–30% z męskimi, pozostałe natomiast to kombinacja zarówno męskich, jak i żeńskich źródeł zaburzenia płodności [8]. 
Według badań z 2012 r. przyczyną niepłodności u 40% pacjentek są zaburzenia owulacji [9]. Rosnąca na całym świecie tendencja do późniejszego macierzyństwa wpływa na pogarszanie się zdolności reprodukcyjnych kobiet. Prawidłowa jakość oraz liczba oocytów spada wraz z wiekiem. W świetle najnowszych badań sugeruje się, że zachowanie prawidłowej jakości oocytów koreluje z zachowaniem prawidłowej funkcji mitochondriów [1]. Do większości procesów, które zachodzą w komórkach jajowych przed owulacją i zapłodnieniem, wymagana jest energia. Badano wpływ L-karnityny oraz acetylo-L-karnityny na poprawę rozrodu poprzez poprawę funkcji mitochondriów w leczeniu niepłodności. L-karnityna pośrednio bierze udział w produkcji energii w procesie β-oksydacji, a także wykazuje dodatkowe działanie – zabezpiecza DNA w komórce jajowej przed szkodliwym wpływem wolnych rodników. Natomiast ALC wykazuje działanie przeciwutleniające i przeciwstarzeniowe oocytów [1].
Analizowano wyniki badania przeprowadzonego przez Genazzani i wsp., w którym wykazano, że połączenie w jednym kompleksowym preparacie składników: LC, ALC oraz witamin i minerałów, tj. witamin C i E, żelaza, cynku, witaminy B6, miedzi, kwasu foliowego oraz witaminy D3, wpływa na płodność kobiet poprzez zwiększenie stężenia LH oraz zmniejszenie stężenia kortyzolu i amylazy związanych ze stresem [4].
Wyniki raportów z przeprowadzonego badania wskazują na poprawę dzietności u kobiet, które suplementowały preparat zawierający wszystkie wyżej wymienione składniki [4]. Powyższe badania sugerują, że warto rozważyć włączenie dodatkowej suplementacji u par starających się o potomstwo, które mają problemy z płodnością. 

L-karnityna oraz acetylo-L-karnityna a zespół policystycznych jajników

Zespół policystycznych jajników (polycystic ovary syndrome – PCOS) jest złożonym zaburzeniem endokrynologicznym, które dotyczy 4–12% kobiet w wieku rozrodczym [10]. Do podstawowych kryteriów umożliwiających ustalenie rozpoznania zespołu policystycznych jajników zalicza się: rzadko występujące owulacje lub ich brak, kliniczne i/lub biochemiczne objawy hiperandrogenizmu oraz obraz wielotorbielowatych jajników w badaniu USG [10, 11]. Zmiany te powodują, że choroba manifestuje się u kobiet pod różnymi postaciami, często towarzyszącymi objawami są: problemy z płodnością wynikające z zaburzeń miesiączkowania, trądzik, hirsutyzm, insulinooporność, zaburzenia gospodarki lipidowej, a także otyłość [11]. 
W jednym z badań kontrolnych Fenkci i wsp. wykazali, że u kobiet z PCOS stężenie karnityny jest o 50% niższe niż u zdrowych kobiet z grupy kontrolnej, sugeruje się, że może to być bezpośrednio związane z hiperandrogenizmem oraz insulinoopornością, które towarzyszą PCOS [12]. 
W związku z tym przeprowadzono kolejne badania z randomizacją, w których u kobiet z PCOS suplementowano L-karnitynę. W badaniu Ismail i wsp. brało udział 170 kobiet z PCOS, które metodą randomizacji zostały przydzielone do dwóch grup: grupę A stanowiły kobiety przyjmujące cytrynian klomifenu oraz L-karnitynę (LC), a grupę B – kobiety przyjmujące jedynie cytrynian klomifenu [3]. U pacjentek, które przyjmowały dodatkowo LC (grupa A), kliniczny wskaźnik ciąż [%] wynosił 49,4, w porównaniu z grupą kontrolną (grupa B), w której wynosił on 1,1. W badaniu tym wykazano istotny wpływ na poprawę jakości owulacji.
Dodatkowo u kobiet z grupy A wykazano spadek poziomu wskaźnika masy ciała (body mass index –BMI) [3].
W badaniu Samimi i wsp. wzięło udział 60 kobiet z PCOS oraz stwierdzoną nadwagą. W grupie kobiet przyjmujących 250 mg LC przez 12 tygodni zaobserwowano: znaczną redukcję masy ciała, zmniejszenie BMI oraz obwodu w talii, a dodatkowo zmniejszenie stężenia glukozy na czczo oraz poziomu insuliny we krwi [2].
W świeżo opublikowanym wieloośrodkowym badaniu (marzec 2020 r.) prowadzonym między styczniem 2016 r. a grudniem 2018 r. równolegle we Włoszech i w Polsce zrekrutowano 53 pacjentki otyłe lub z nadwagą i PCOS. Przez 24 tygodnie pacjentki przyjmowały: karnitynę (500 mg), acetyl-L-karnitynę (250 mg), L-argininę (500 mg) i N-acetylocysteinę (50 mg) w postaci kompleksowego preparatu Proxeed Women. Następnie po 12 oraz 24 tygodniach oceniono parametry metaboliczne. Pełen 24-tygodniowy cykl suplementacji ukończyło 45 kobiet, pozostałe 8 (15%), które nie ukończyły 24-tygodni badania, zaszły w ciążę podczas pierwszych 6–12 tygodni suplementacji. U wszystkich 45 kobiet po 24-tygodniowej suplementacji istotnie statystycznie poprawiły się niektóre z badanych parametrów metabolicznych, wykazano: zmniejszenie stężenia insuliny w osoczu (z 14,2 na 9,1 μU/ml), obniżenie poziomu triglicerydów (z 110,0 na 88,0 mg/dl), cholesterolu całkowitego, wskaźnika insulinooporności HOMA oraz wzrost stężenia cholesterolu lipoprotein o wysokiej gęstości frakcji (HDL; z 46,2 do 78,7 mg/dl). U pacjentek, u których poziom insuliny był w normie, nie zaobserwowano zmian. Dodatkowo analiza dzienniczków menstruacji pacjentek wykazała, że wyjściowo 35 kobiet miało zaburzenia miesiączkowania, a po 24 tygodniach suplementacji zaburzenia miesiączkowania występowały już tylko u 11 pacjentek [13]. 
Analiza powyższych wyników badań pokazuje, że włączenie dodatkowej suplementacji kompleksowym preparatem z L-karnityną może wpływać na poprawę parametrów metabolicznych u tych pacjentek, co w efekcie wiąże się z ogólną poprawą zdrowia, a także wyższym wskaźnikiem ciąż u kobiet starających się o potomstwo i zmagających się z PCOS [3]. 

Czynnościowy brak miesiączki pochodzenia podwzgórzowego 

Prawidłowe funkcjonowanie układu rozrodczego jest uzależnione od osi podwzgórze – przysadka – jajniki. W podwzgórzowym czynnościowym braku miesiączki dochodzi do odwracalnego zahamowania tej osi w wyniku zaburzenia działania układu wydzielniczego, a w efekcie wtórnego braku miesiączki u kobiet, które uprzednio miesiączkowały prawidłowo [14–16]. Do czynników wpływających na te zaburzenia można zaliczyć: 

  • narażenie na stres, 
  • utratę masy ciała, 
  • nadmierny wysiłek fizyczny lub uprawianie sportu.

Należy jednak pamiętać, że powyższe czynniki mogą być trudne do zidentyfikowania, co w efekcie przekłada się na podejmowanie właściwych decyzji terapeutycznych u takich pacjentek. Poza badaniem fizykalnym, w którym można stwierdzić występowanie II- i III-rzędowych cech płciowych, należy również zwró...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż konto Zaloguj się

Przypisy