Ocena efektów stosowania preparatu prOVag® w postaci emulsji do higieny intymnej przez kobiety będące w II i III trymestrze ciąży fizjologicznej

To wiedzieć powinniśmy

Niewłaściwe nawyki higieniczne kobiet mogą być czynnikiem sprawczym zakażeń układu moczowo-płciowego, alergii, dermatoz sromu i/lub podrażnień zewnętrznych narządów płciowych. Codzienne stosowanie preparatów do higieny intymnej zawierających silne detergenty, konserwanty, substancje koloryzujące i zapachowe może uszkadzać naturalne mechanizmy bariery ochronnej skóry okolic intymnych. U kobiet ciężarnych wymagana jest szczególna dbałość o higienę intymną ze względu na rozpulchnienie śluzówki pochwy i tkanek sromu, zmianę pH, większą zawartość glikogenu oraz spadek zawartości bakterii Lactobacillus produkujących H2O2 [1].

Cel badania

Celem tego obserwacyjnego, ankietowego, otwartego badania była ocena skuteczności, tolerancji i satysfakcji ze stosowania produktu prOVag® w postaci emulsji do higieny intymnej przez kobiety będące w II i III trymestrze ciąży fizjologicznej.

POLECAMY

Materiał i metody

Badaną populację stanowiło 61 kobiet w wieku 18–35 lat (mediana wieku 24 lata) zakwalifikowanych do badania według następujących kryteriów włączenia:

 • kobiety będące w II lub III trymestrze ciąży fizjologicznej,
 • brak schorzeń ogólnoustrojowych (np. cukrzyca, nadciśnienie),
 • brak objawów infekcji pochwy lub/i sromu oraz infekcji układu moczowego, 
 • pH pochwy w normie.

24 badane pacjentki (39,3%) były pierwiastkami – mediana rodności wynosiła w badanej populacji 1. Wiek ciążowy, w którym zrekrutowane do tego badania kobiety rozpoczęły stosowanie emulsji prOVag®, wahał się w granicach 18.–34. tygodni (mediana – 28 tygodni). Czas trwania obserwacji wynosił 4 tygodnie. 

Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz wypełniany przez pacjentki przed i po 4 tygodniach codziennego stosowania do higieny intymnej produktu prOVag® w postaci emulsji zgodnie z zaleceniami producenta.

Wyniki

Tabela 1 zawiera wyniki dotyczące oceny objawów dotyczących okolic intymnych występujących u badanych kobiet przed rozpoczęciem stosowania emulsji prOVag®.

Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Czy podczas stosowania emulsji prOVag® zauważyła Pani poprawę ogólnego komfortu w zakresie okolic intymnych?” był wśród respondentek następujący:

 • zdecydowanie TAK – 32 (52,5%),
 • raczej TAK – 24 (39,3%),
 • raczej NIE – 5 (8,2%),
 • zdecydowanie NIE – 0.

Występowanie objawów niepożądanych podczas stosowania emulsji prOVag® zgłosiły 3 (4,9%) respondentki. Zgłaszane przez nie objawy to we wszystkich przypadkach łagodnie nasilone i przemijające podrażnienie okolicy sromu. 

57 (93,4%) badanych kobiet stosowało przed rozpoczęciem używania emulsji prOVag® inny produkt do higieny intymnej – 48 spośród nich (84,2%) stwierdziło, że w porównaniu z poprzednio stosowanym produktem do higieny intymnej emulsja prOVag® jest lepsza, a 9 kobiet (15,8%) uznało, że jest porównywalna. Żadna z badanych kobiet nie oceniła emulsji prOVag® jako produktu gorszego od poprzednio stosowanego środka do higieny intymnej. 

Rycina 1 przedstawia rozkład odpowiedzi badanych kobiet na pytanie o ich stopień zadowolenia ze stosowania emulsji prOVag®.

Na pytanie: „Czy poleciłaby Pani stosowanie produktu prOVag® w postaci emulsji innym kobietom?” poddane badaniu kobiety odpowiedziały w sposób następujący:

 • zdecydowanie TAK – 37 (60,6%),
 • raczej TAK – 24 (39,3%),
 • raczej NIE – 0,
 • zdecydowanie NIE – 0.

Tab. 1. Objawy dotyczące okolic intymnych zgłaszane przez pacjentki przed rozpoczęciem stosowania i po 4 tygodniach stosowania 

Objaw Liczba (odsetek) respondentek, u których objaw ten występował przed rozpoczęciem stosowania emulsji prOVag® Liczba (odsetek) respondentek, 
u których wystąpiła poprawa 
w zakresie tego objawu 
po 4 tygodniach stosowania 
emulsji prOVag®
Skłonność do występowania stanów zapalnych pochwy/sromu 29 (47,5%) 22 (75,9%)
Uczucie dyskomfortu 
podczas współżycia
18 (29,5%) 12 (66,7%)
Skłonność do podrażnień  51 (83,6%) 40 (78,4%)
Niedostateczne nawilżenie sromu 0 0
Objawy alergii 11 (18,0%) 6 (54,5%)
Świąd 51 (83,6%) 41 (80,4%)
Zaczerwienienie 48 (78,7%) 39 (81,3%)
Nieprzyjemny zapach 3 (4,9%) 3 (100,0%)

Dyskusja

Pacjentkami, u których należy zwrócić szczególną uwagę na dobór preparatu do higieny intymnej, są – poza kobietami z rozpoznaną dermatozą sromu – m.in. pacjentki z nawracającymi zakażeniami pochwy i sromu o różnej etiopatologii, kobiety w okresie około- i pomenopauzalnym, pacjentki w ciąży i połogu, po laseroterapii, dzieci ze skłonnością do zakażeń układu moczowo-płciowego. Skóra tych osób jest szczególnie narażona na szkodliwe działanie detergentów, konserwantów czy innych potencjalnych alergenów obecnych w wielu produktach stosowanych do leczenia, pielęgnacji czy mycia okolic intymnych [1, 2].

Wyniki niniejszego badania wykazały, że codzienne stosowanie do higieny intymnej preparatu prOVag® w postaci emulsji przez kobiety w ciąży fizjologicznej poprawiało odczuwalny przez nie komfort okolic intymnych i było dobrze tolerowane, co skutkowało wysokim poziomem satysfakcji pacjentek ze stosowania tego produktu. Korzystne efekty tego preparatu oraz jego dobrą tolerancję potwierdzono także w innym badaniu, stosując emulsję prOVag® po laserowych zabiegach wykonywanych w przypadkach wysiłkowego nietrzymania moczu, menopauzalnej atrofii sromu i pochwy oraz kłykcin kończystych [3].

Prawidłowa higiena intymna powinna przede wszystkim nie szkodzić pacjentce, czyli nie naruszać ochronnych barier skóry, zachować prawidłowe pH oraz mikrobiota pochwy i sromu [1, 4]. Poddany badaniu produkt do higieny intymnej prOVag® w postaci emulsji (IBSS BIOMED S.A.) zawiera naturalne składniki aktywne w postaci metabolitów bakterii z rodzaju Lactobacillus, ekstraktu z aloesu, pantenolu i allantoiny, glikolu kaprylowego, gliceryny, kwasu mlekowego oraz łagodnie działających substancji myjących. Produkt ten wykazuje właściwości hipoalergiczne, nie zawiera parabenów, konserwantów, barwników, etoksylowanego laurylosiarczanu sodu (SLES), laurylosiarczanu sodu (SLS) oraz mydła. 

W świetle powyższych faktów szczególnego znaczenia nabierają cechy, którymi charakteryzować powinien się optymalny produkt do higieny intymnej. Powinien to być preparat o składzie naturalnym i neutralnym dla skóry, niealergizujący, niepowodujący podrażnień i wysuszania skóry. Bardzo ważne jest, aby produkt taki miał optymalne pH, zawierał substancje obojętne dla organizmu, a jednocześnie nie miał w składzie silnych syntetycznych detergentów, takich jak SLS, SLES, a także parabenów, konserwantów i sztucznych barwników. Zasadnicze znaczenie dla fizjologii skóry sromu ma równowaga mikrobiotyczna, która poprzez wzmocnienie kwasowego płaszcza skóry chroni przed utratą wilgoci i podrażnieniami oraz hamuje rozwój szkodliwych mikroorganizmów oraz przyspiesza procesy regeneracji i odżywiania skóry. W związku z powyższym należy unikać preparatów myjących, które redukują zawartość bakterii kwasu mlekowego w okolicy sromu. Korzystnym wyróżnikiem preparatu do higieny intymnej byłaby obecność w jego składzie metabolitów bakterii Lactobacillus o działaniu antybakteryjnym i antygrzybicznym przy jednoczesnym promowaniu rozwoju bakterii kwasu mlekowego. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi odpowiednie strategie probiotyczne stanowią kluczowy element zarówno profilaktyki, jak i leczenia szerokiego spektrum chorób pochwy i sromu [5]. Oprócz powyższych cech optymalny preparat do higieny intymnej powinien również wykazywać właściwości pielęgnujące, w tym wspomaganie procesów regeneracji oraz charakteryzować się korzystnym profilem bezpieczeństwa i tolerancji szczególnie podczas długoterminowego stosowania. To ostatnie powinno być certyfikowane pozytywnymi testami przeprowadzonymi w grupach kobiet z alergiami i chorobami skórnymi także o atopowym charakterze [1]. 

Ryc. 1. Rozkład odpowiedzi badanych kobiet na pytanie o stopień zadowolenia ze stosowania emulsji prOVag®

PIŚMIENNICTWO

 1. Paszkowski T. Kiedy higiena intymna pacjentki powinna być przedmiotem zainteresowania ginekologa. Forum Ginekologii i Położnictwa 2015; 3: 1–4.
 2. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Green-top Guideline 20 011; 58 (www.rcog.org.uk).
 3. Tulimowski J. Ocena zastosowania preparatu prOVag® emulsja u pacjentek po laserowych zabiegach leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, rewitalizacji pochwy i kłykcin kończystych. Forum Ginekologii i Położnictwa 2016; 30: 48–54.
 4. Olek-Hrab K., Jenerowicz D., Osmola-Mańkowska A. i wsp. Wybrane dermatozy sromu. Ginekol Pol. 2011; 3 (84): 959–965.
 5. Woźniakowska E., Piecak K., Paszkowski T. Strategie probiotyczne w ginekologii i położnictwie. State of the Art. 2015. Forum Ginekologii i Położnictwa 2015; 23: 12–19.

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI