Dołącz do czytelników
Brak wyników

Miejsce radiologii zabiegowej w leczeniu krwawień i krwotoków poporodowych

Artykuł | 26 lipca 2018 | NR 34
379

Częstość występowania krwawienia poporodowego szacuje się na 10,5% w populacji ogólnej i stanowi ono główną przyczynę śmierci położnic. Z definicji krwawienie poporodowe jest utratą krwi powyżej 500 ml z dróg rodnych następującą po porodzie siłami natury lub powyżej 1000 ml przy cięciu cesarskim. Masywnym krwawieniem nazywa się utratę krwi w ilości 150 ml/min.

Biorąc pod uwagę fakt, że przez krążenie maciczno-łożyskowe w ciąży donoszonej przepływa ok. 1/5 frakcji wyrzutowej serca, nawet niewielkie uszkodzenie naczynia szybko prowadzi 
do niestabilności hemodynamicznej.

Aktualne rekomendacje ściśle określają algorytm postępowania w przypadku krwotoku okołoporodowego. Ze względu na fakt, że główną przyczyną odpowiadającą za 70% wczesnych krwotoków wśród położnic jest atonia mięśnia macicy, w I etapie zaleca się przeprowadzenie masażu zewnętrznego trzonu macicy. Dodatkowo badaniem przedmiotowym należy wykluczyć obecność innych przyczyn krwawienia, jak uraz tkanek dróg rodnych lub zatrzymanie resztek łożyska. W kolejnym etapie zaleca się leczenie farmakologiczne – oksytocyna, desmopresyna oraz leki antyfibrynolityczne. Przy braku spodziewanej poprawy po leczeniu zachowawczym należy wdrożyć postępowanie zabiegowe. Przed histerektomią warto rozważyć metody radiologii zabiegowej (ryc. 1). Korzystne jest posłużenie się salą hybrydową, gdzie istnieje możliwość zaopatrzenia krwawienia zarówno wewnątrznaczyniowo, jak również chirurgicznie. W wyborze metody kluczowe znaczenie ma stan pacjentki oraz jej oczekiwania co do posiadania potomstwa w przyszłości. 

Rozwój radiologii zabiegowej w ostatnich latach otworzył nowe możliwości leczenia zagrażających życiu krwotoków poporodowych. Jedną z dostępnych metod jest embolizacja tętnic macicznych. Zabieg polega na selektywnym zacewnikowaniu tętnic macicznych oraz podaniu materiału embolizacyjnego poprzez odpowiednie cewniki. Jest wiele rodzajów materiałów stosowanych do zamknięcia naczyń. Środkiem najczęściej używanym do embolizacji w leczeniu krwawień poporodowych jest gąbka żelatynowa.

Głowną zaletą Spongostanu® jest jego absorbowalność. Dzięki tej właściwości materiał embolizacyjny ulega samoistnemu wchłonięciu w okresie do 3 tygodni po zabiegu, co pozwala na odtworzenie światła embolizowanych naczyń. Średni czas trwania zabiegu embolizacji waha się w granicach 20–50 minut, w zależności od doświadczenia operatora oraz naczyniowych warunków anatomicznych. Dotychczasowe badania wskazują na wyższą skuteczność selektywnej embolizacji gałęzi tętnic biodrowych wewnętrznych w porównaniu do ich chirurgicznego podwiązania. 

Wynika to z faktu, że po dość krótkim czasie wytwarza się krążenie oboczne, które staje się naturalnym pomostem dla podwiązanego miejsca. Tej sytuacji można uniknąć, stosując metodę embolizacji, w której materiał embolizacyjny zamyka naczynia obwodowe. Wykorzystując żel ze spongostanu, zapewnia się jednocześnie szanse na rekanalizację naczynia i przywrócenie fizjologicznego przepływu.

Przypadek 1.

Pacjentka, lat 28, w 39. tygodniu ciąży C1 P1, została przyjęta do III Katedry i Kliniki Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z powodu nieregularnej czynności skurczowej macicy. W TVUS (ang. transvaginal ultrasound) potwierdzono obecność znanego klinicznie śródściennego mięśniaka zlokalizowanego w trzonie macicy o wymiarach 11 cm × 8 cm. Ze względu na lokalizację i duży rozmiar zmiany podjęto decyzję o przeprowadzeniu cięcia cesarskiego. W znieczuleniu podpajęczynówkowym wykonano cięcie cesarskie. 

Przebieg zabiegu bez powikłań. Pacjentka urodziła żywą dziewczynkę o masie 3456 g, 10 punktów w skali Apgar, stan ogólny matki dobry. Utrata krwi podczas zabiegu wyniosła 600 ml. Po 4 godzinach od porodu pacjentka zgłosiła pogorszenie samopoczucia. W badaniu fizykalnym skóra blada, tętno słabo wyczuwalne, RR 80/55. Chorą przewieziono na salę hybrydową w celu wykonania angiografii naczyń biodrowych i ustalenia lokalizacji miejsca krwawienia. W znieczuleniu miejscowym nakłuto prawą tętnicę udową metodą Seldingera. Wprowadzono cewnik typu Roberts do lewej tętnicy biodrowej wewnętrznej. Przy użyciu mikrocewnika wybiórczo zacewnikowano lewą tętnicę maciczną.

W angiografii uwidoczniono obszar patologicznego unaczynienia odpowiadający znanemu klinicznie mięśniakowi macicy. Mięśniak zaopatrywany przez lewą tętnicę maciczną, zlokalizowany był pod prawą nerką (ryc. 2). Przed odejściem gałęzi zaopatrujących mięśniak bezpośrednio w tętnicy macicznej uwidoczniono miejsce aktywnego wynaczynienia środka cieniującego. Zabieg embolizacji wykonano używając partykuł 700 um, którymi wypełniono łożysko naczyniowe mięśniaka. W celu zamknięcia tętnicy macicznej użyto absorbowalnego żelu ze spongostanu. 

Algorytm postępowania HAEMOSTASIS

 1. HELP
 2. ASSESS
 3. ETIOLOGY
 4. MASSAGE
 5. OXYTOCIN
 6. SHIFT
 7. TAMPONADE
 8. APPLY
 9. SYSTEMIC
 10. INTERVENTIONAL
 11. RADIOLOGY
 12. SUBTOTAL
 • Poprosić o pomoc
 • Określić parametry życiowe (ciśnienie, tętno, saturacja) 
 • Ustalić etiologię, zabezpieczyć krew, ustalić leki 
 • Masaż macicy
 • Oksytocyna/prostaglandyny 
 • Transport na salę operacyjną – wykluczenie pozostawionych resztek i obrażeń
 • Tamponada jamy macicy
 • Zastosować szwy uciskowe – B-Lynch 
 • Systemowe odnaczynienie miednicy 
 • Interwencja radiologów – embolizacja tętnic macicznych 
 • Całkowita/częściowa histerektomia

 

Radiologia interwencyjna stwarza możliwości postępowania profilaktycznego u kobiet z podwyższonym ryzykiem wystąpienia krwotoku okołoporodowego. Możliwe jest pozostawienie cewników balonowych w tętnicach biodrowych wewnętrznych przed planowanym cesarskim cięciem. W przypadku ewentualnego krwotoku napełnienie...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy