Autor: Bożena Leszczyńska-Gorzelak

prof. dr hab. n. med.; Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii  Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny 
 

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Resuscytacja/ /reanimacja wewnątrzmaciczna płodu

Resuscytacja/reanimacja wewnątrzmaciczna płodu obejmuje procedury postępowania z rodzącą, takie jak zaprzestanie stymulacji porodu, zmianę pozycji pacjentki, płynoterapię oraz leczenie tokolityczne (za pomocą β2-mime-tyków krótko działających, np. fenoterolu, terbutaliny, heksoprenaliny). W starszym mianownictwie termin ten był zarezerwowany dla tokolizy śródporodowej.
 

Czytaj więcej

Opinia ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotycząca stosowania preparatu Szelazo+SR w położnictwie i ginekologii

W Polsce w związku z niedostateczną zawartości żelaza w diecie zalecana jest suplementacja żelazem w grupach ryzyka niedokrwistości. Szelazo+SR jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne do stosowania w profilaktyce i leczeniu niedokrwistości w położnictwie i ginekologii.

Czytaj więcej

Niedokrwistość z niedoboru żelaza w położnictwie i ginekologii

W artykule przedstawiono patofizjologię i epidemiologię niedokrwistości z niedoboru żelaza oraz jej konsekwencje w położnictwie i ginekologii. Omówiono zasady diagnostyki niedokrwistości oraz postępowanie terapeutyczne w przypadku rozpoznania niedokrwistości z niedoboru żelaza. Zwrócono uwagę na znaczenie profilaktyki pierwotnej niedokrwistości, w tym na znaczenie kształtowania odpowiednich nawyków żywieniowych, a grupach ryzyka suplementację preparatami żelaza w dawkach profilaktycznych.

Czytaj więcej