Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru , Otwarty dostęp

17 grudnia 2020

NR 55 (Grudzień 2020)

Skuteczność stosowania Acidosalus vaginalete w leczeniu wspomagającym infekcji pochwy

0 447

Infekcje pochwy są jedną z częstszych przyczyn zgłaszania się pacjentek do poradni ginekologicznej. Ich prawidłowe rozpoznanie i leczenie są kluczowymi czynnikami decydującymi o ustąpieniu dolegliwości. Oprócz odpowiednich leków istotne jest zastosowanie probiotyków. Acidosalus vaginalete jest probiotykiem, który poza odpowiednimi szczepami bakterii posiada szereg naturalnych substancji przeciwinfekcyjnych.

Infekcje pochwy są jednym z najczęstszych problemów, z którym pacjentki zgłaszają się do poradni ginekologicznej. Głównymi objawami, które są zgłaszane przez kobiety z infekcją dróg rodnych, są: 

POLECAMY

  • świąd, 
  • pieczenie, 
  • upławy, 
  • podrażnienie i zaczerwienie okolic intymnych [1–4]. 

Nieodpowiednia diagnoza i leczenie, a także coraz częstsza oporność mikroorganizmów na antybiotyki przyczyniają się do braku skuteczności stosowanych środków, a tym samym do nieustępowania objawów lub częstego nawrotu zakażenia [1–2]. 

Ważną rolę w odpowiedniej terapii infekcji dróg rodnych odgrywa mikrobiota tej części organizmu. Prawidłowa flora bakteryjna pochwy składa się w większości z pałeczek Lactobaccillus [5–7]. Jej stan podlega jednak wielu wpływom czynników zewnętrznych i wewnętrznych, których działania nie jesteśmy w stanie w pełni przewidzieć. Aspektem, na który możemy wpłynąć, jest stosowanie probiotyków zarówno w prewencji infekcji pochwy, jak i w ich leczeniu czy wspomaganiu leczenia antybiotykami. Probiotyki to substancje zawierające żywe mikroorganizmy, które naturalnie bytują w drogach rodnych kobiety i gdy występują w odpowiedniej ilości, zapewniają dobry stan zdrowia i zapobiegają infekcjom [8–11]. 

Probiotykiem, który oprócz odpowiednich szczepów Lactobacillus acidophilus i Lactobacillus rhamnosus zawiera naturalne składniki przeciwinfekcyjne (olej z dziurawca, wosk pszczeli, olejek herbaciany, ocet jabłkowy, propolis, olej tamanu, olej czosnkowy), jest Acidosalus vaginalete.

Cel pracy

Ocena skuteczności Acidosalus vaginalete w leczeniu infekcji pochwy.

Materiał i metody

Badaniem objęto 100 pacjentek, które zgłaszały objawy sugerujące infekcję pochwy. Kobiety podczas wizyty wstępnej miały pobierany wymaz z pochwy na posiew oraz wykonane oznaczenie pH pochwy. Zebrano również dokładny wywiad dotyczący występujących objawów. Po kuracji preparatem Acidosalus vaginalete powtórzono wykonane wcześniej badania oraz ponownie zebrano wywiad na temat objawów.

Wyniki

W badaniu wzięło udział 100 kobiet w wieku od 20 do 70 lat. 86% odpowiedziało w ankiecie na pytania dotyczące objawów, z którymi zgłaszają się na wizytę wstępną. Najczęstszymi objawami, które zgłaszały, były: uciążliwy świąd (47,7%), pieczenie (41,9%) oraz stan zapalny pochwy (33,7%). Inne objawy to m.in. ból brzucha, podrażnienie i zaczerwienienie oraz upławy (ryc. 1).

Ryc. 1. Objawy zgłaszane przez pacjentki na wizycie wstępnej

U 95% kobiet podczas wizyty wstępnej zostało oznaczone pH pochwy. U 26,3% było zdecydowanie zasadowe i wynosiło ponad 7. U 18,9% oscylowało w granicach 5–5,5, a u 17,9% – 6–6,5 (ryc. 2).

Ryc. 2. pH pochwy oznaczone na wizycie wstępnej

W wykonanych wymazach z pochwy najczęściej spotykanym drobnoustrojem okazał się Staphylococcus koagulazo-ujemny (53 pacjentki): u 27 pacjentek – pojedyncze bakterie, u 9 – nieliczne, u 2 – liczne, u 15 – dość liczne. 

Jako drugi patogen najczęściej występowały bakterie z grupy Enterococcus spp. (50 pacjentek): u 12 pacjentek – pojedyncze bakterie, u 25 – nieliczne, u 2 – liczne, u 11 – dość liczne. 

Na trzecim miejscu znalazła się pałeczka E. coli (32 pacjentki): u 1 pacjentki – pojedyncze bakterie, u 4 – nieliczne, u 4 – liczne, u 11 – dość liczne, u 6 – bardzo liczne, u 6 – obfite. 

Z większą częstością niż pojedyncze przypadki występowała także infekcja drożdżakiem Candida albicans (28 pacjentek): u 4 pacjentek – pojedyncze bakterie, u 1 – nieliczne, u 5 – liczne, u 1 – dość liczne, u 9 – bardzo liczne, u 8 – obfite.

98% ankietowanych udzieliło odpowiedzi na temat czasu trwania kuracji. U 67,3% kobiet wyniósł on 14 dni.

31,6% badanych prowadziło leczenie ponad 14 dni, a jedynie 1% przez 7 dni.

Ponad połowa pacjentek po leczeniu zgłosiła dobrą tolerancję preparatu Acidosalus vaginalete. 43,4% ankietowanych odczuło poprawę po leczeniu w porównaniu z 17,2% badanych, które nie odczuły poprawy po kuracji (ryc. 3).

Ryc. 3. Ocena efektów po kuracji Acidosalus vaginalete

W kontrolnym pomiarze pH pochwy jedynie u 7,4% pacjentek pH wynosiło powyżej 7. U większości kontrolne pH pochwy oscylowało w granicach 4–4,5 (37%), 5–5,5 (22,2%) oraz 4,6–4,9 (14,8%) (ryc. 4).

Ryc. 4. pH pochwy oznaczone na wizycie kontrolnej

W kontrolnych wymazach z pochwy również odnotowano zmniejszenie występowania patogenów, które wyhodowano z wymazów pobranych na wizycie wstępnej. 

Staphylococcus koagulazo-ujemny (32 pacjentki): u 13 pacjentek – pojedyncze bakterie, u 15 pacjentek – nieliczne, u 1 – liczne, u 3 – dość liczne. 

Bakterie z grupy Enterococcus spp. (25 pacjentek): u 7 pacjentek – pojedyncze bakterie, u 13 – nieliczne, u 0 – liczne, u 5 – dość liczne. 

Pałeczka E. coli (18 pacjentek): u 0 pacjentek – pojedyncze bakterie, u 2 – nieliczne, u 3 – liczne, u 9 – dość liczne, u 1 – bardzo liczne, u 3 – obfite. 

Candida albicans (6 pacjentek): u 2 pacjentek – pojedyncze bakterie, u 1 – nieliczne, u 0 – liczne, u 1 – dość liczne, u 1 – bardzo liczne, u 1 – obfite.

Podsumowanie

Przy występujących coraz częściej infekcjach dróg rodnych, ich nawrotach i oporności na leczenie warto...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań czasopisma "Forum Położnictwa i Ginekologii"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • Zniżki w konferencjach organizowanych przez redakcję
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy