Jakość życia seksualnego osób ze stomią jelitową

Otwarty dostęp Wiedza praktyczna

Operacja wyłonienia stomii jelitowej jest przyczyną zaburzeń i niepowodzeń w życiu seksualnym. Osoby ze stomią doświadczają zmian w obrazie ciała wraz ze spadkiem pożądania seksualnego. Najczęstszą dysfunkcją seksualną występującą u mężczyzn są zaburzenia erekcji, natomiast u kobiet jest to ból podczas stosunku seksualnego (dyspareunia). Pacjenci oczekują wsparcia oraz poradnictwa związanego z funkcjonowaniem seksualnym. Mimo to personel medyczny wciąż mało uwagi zwraca na sferę seksualną pacjenta.

Wytworzenie stomii wiąże się ze zmianami w wyglądzie fizycznym oraz w funkcjonowaniu psychospołecznym, co wpływa na obraz ciała, sen, nastrój, życie społeczne, karierę oraz jakość życia seksualnego [1, 2]. Wielu pacjentów z wyłonioną stomią z czasem akceptuje zmiany wynikające z przeprowadzonej operacji. Ta grupa o wiele szybciej wraca do swoich codziennych obowiązków, nie ma również problemów z budowaniem relacji z innymi ludźmi. Jednak dla niektórych pacjentów informacja o konieczności wyłonienia stomii jest źródłem wielkiego niepokoju, który skutkuje zaburzeniami zdrowia psychicznego. 
Główne wskazania do wyłonienia stomii pojawiają się w przypadku schorzeń takich jak: rak jelita grubego, choroba Leśniowskiego–Crohna czy wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Wytworzenie stomii może powodować nie tylko głębokie zmiany w wyglądzie i funkcjonowaniu ciała, ale również wpływać negatywnie na intymne relacje i doświadczenia seksualne. 
Seksualność to złożone pojęcie, obejmujące wiele elementów: zdrowie seksualne, funkcjonowanie seksualne, myśli i uczucia dotyczące wyglądu oraz satysfakcję ze związku intymnego [3]. Światowa Organizacja Zdrowia dodatkowo rozszerza tę definicję, przedstawiając seksualność jako centralny aspekt bycia człowiekiem [4]. W hierarchii potrzeb Maslowa ekspresja seksualna jest potrzebą, która wykracza poza wiek i niepełnosprawność [5]. Najnowsze badania potwierdzają tę teorię, jednoznacznie dowodząc, że pogorszenie funkcjonowania seksualnego przyczynia się do obniżenia jakości życia [6, 7]. 
Aktywność seksualna to często temat tabu związany z przekonaniem, że seks należy kojarzyć z poczuciem wstydu albo czynnością zarezerwowaną wyłącznie do prokreacji. W rezultacie zarówno pacjenci, jak i pracownicy ochrony zdrowia unikają tematyki związanej z cielesnością, co stanowi poważny błąd, ponieważ holistyczne podejście do opieki nad pacjentem powinno uwzględniać również jego seksualność. 

POLECAMY

Dysfunkcje seksualne osób z wyłonioną stomią jelitową 

Zabiegi chirurgiczne, podczas których zostaje wytworzona stomia, mogą w sposób istotny wpływać na aktywność seksualną pacjentów. Okazuje się, że obniżenie popędu seksualnego i problemy z funkcjonowaniem seksualnym pojawiają się u prawie połowy osób poddanych tego typu zabiegom. U kobiet objawia się to oziębłością, suchością pochwy i bolesnością podczas stosunku, u mężczyzn natomiast zaburzeniami erekcji, wytryskiem wstecznym bądź jego brakiem. Podczas operacji może dojść do uszkodzenia zarówno unerwienia (splotu miednicznego) odpowiedzi...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI