Zespół nerczycowy u ciężarnej w przebiegu ogniskowego segmentalnego uszkodzenia kłębuszków nerkowych nałożonego na zespół cienkich błon

Otwarty dostęp Opis przypadku

Choroby nerek nie należą do patologii często współistniejących z ciążą. Schorzenia te mogą mieć różne manifestacje kliniczne. W zależności od przyczyny oraz ciężkości choroby wiążą się z mniej lub bardziej poważnymi powikłaniami zarówno dla matki, jak i dla wzrastającego płodu. Obrzęki jako jedne z charakterystycznych objawów są powszechnie spotykane w przebiegu fizjologicznej ciąży. Prezentowany przez nas przypadek zaostrzenia objawów u ciężarnej z długoletnim wywiadem nefrologicznym pokazuje, jak istotną rolę odgrywa właściwa wielospecjalistyczna opieka perinatalna. Interdyscyplinarna współpraca ginekologów, nefrologów oraz neonatologów zapewnia pełną opiekę nad ciężarną i płodem. Postawienie odpowiedniej diagnozy oraz wprowadzenie interwencji na wczesnym etapie choroby zmniejsza ryzyko wystąpienia powikłań. Przebieg ciąży u kobiet z przewlekłym kłębuszkowym zapaleniem nerek jest znacznie cięższy, gdy dochodzi do rozwoju stanu przedrzucawkowego, niedokrwistości, opóźnienia wewnątrzmacicznego wzrastania płodu czy zagrożenia porodem przedwczesnym. Włączenie bezpiecznej farmakoterapii działającej zarówno przyczynowo, jak i objawowo także jest dużym wyzwaniem. Monitorowanie przebiegu choroby, odpowiednie przygotowanie kobiety na okres ciąży i połogu znacznie poprawiają rokowania matek i dzieci.

Mimo iż schorzenia nerek nie należą do najczęstszych patologii pojawiających się w przebiegu ciąży, mogą się wiązać z poważnymi powikłaniami zarówno dla matki, jak i dla wzrastającego płodu. Zespół nerczycowy, którego manifestacją często są obrzęki, niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw – zwiększone ryzyko wystąpienia u ciężarnej stanu przedrzucawkowego, ciężkiej niedokrwistości czy też powikłań zakrzepowo-zatorowych. Płody chorych matek są narażone na przedwczesne urodzenia, zaburzenia wzrastania oraz większą umieralność zarówno wewnątrzmaciczną, jak i poporodową. 
Prezentowany przez nas przypadek zaostrzenia objawów u ciężarnej z długoletnim wywiadem nefrologicznym pokazuje, jak istotną rolę odgrywa właściwa wielospecjalistyczna opieka perinatalna.

POLECAMY

Opis przypadku

28-letnia pierwiastka, z długoletnim wywiadem nefrologicznym, była hospitalizowana w 27. tygodniu ciąży z powodu obrzęków obwodowych, hipoalbuminemii oraz białkomoczu rangi zespołu nerczycowego w Klinice Patologii Ciąży I Katedry Ginekologii i Położnictwa w Łodzi. W wywiadzie rodzinnym pacjentki występująca przewlekła choroba nerek u ojca oraz hiperurykemia u babci. W dostępnej dokumentacji medycznej pierwsze odchylenia w badaniu ogólnym moczu z 2005 r. wykazywało obecność krwinkomoczu oraz niewielkiego białkomoczu (<1 g/dobę). W 2008 r. wykonano diagnostyczną biopsję nerki, która ujawniła cechy nefropatii cienkich błon. W badaniach immunologicznych wykonywanych podczas diagnostyki białkomoczu uzyskano dodatni wynik przeciwciał przeciwjądrowych ANA. Pomimo obecności przeciwciał i charakterystycznego dla tego schorzenia wieku pacjentki nie stwierdzono kryteriów typowych dla tocznia rumieniowatego układowego. 
Z uwagi na utrzymujący się w kolejnych latach białkomocz (1,2–5 g/l) oraz krwinkomocz w 2016 r. wykonano kolejną biopsję nerki, w której rozpoznano cechy ogniskowego segmentowego stwardnienia kłębuszków nerkowych oraz zespół cienkich błon. Wcześniej pacjentka była leczona nefroprotekcyjnie przejściowo z uwagi na nietolerancję w postaci tendencji do hipotensji i omdleń. Nigdy nie była leczona immunosupresyjnie. W kolejnym badaniu przeciwciał przeciwjądrowych przeprowadzonym w 2017 r. miano ANA wynosiło 1:1000. Uzyskany również dodatni wynik przeciwciał DFS70 ponownie znacząco zredukował prawdopodobieństwo występowania u pacjentki układowej reumatycznej choroby autoimmunizacyjnej.
W badaniach laboratoryjnych ciężarnej przy przyjęciu do szpitala uwagę zwracały: niedokrwistość – Hb 9,7 g/dl, obniżone stężenie białka całkowitego we krwi (3,9 g/dl przy zakresie referencyjnym 6,4–8,3 g/dl)
oraz niskie stężenie albumin (2,26 g/dl przy normie 3,5–5,2 g/dl). Szacunkowy współczynnik filtracji kłębuszkowej (eGFR) wynosił 132...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI