Pozytywne efekty modelu opieki nad pacjentkami chorymi na raka endometrium i bezpłatne operacje robotyczne raka endometrium w Neo Hospital

Informacja prasowa

Rak endometrium, znany również jako rak trzonu macicy, jest aktualnie najczęstszym nowotworem ginekologicznym w Polsce. Rocznie w naszym kraju jest diagnozowanych ok. 6000 nowych zachorowań, a z jego powodu co roku umiera ponad 1800 kobiet. Niepokojącym jest fakt, że częstość występowania raka endometrium i śmiertelność nim spowodowana cały czas ma tendencję rosnącą z powodu kilku czynników, wśród których kluczowym jest otyłość. Krakowski Szpital na Klinach od kilkunastu miesięcy realizuje program dofinansowany z funduszy unijnych, dzięki któremu pacjentki z rakiem trzonu macicy mogą skorzystać z bezpłatnych operacji robotycznych. Celem tego projektu jest precyzja w wykonaniu zabiegu usunięcia nowotworu, a jednocześnie zachowanie jakości życia pacjentki po zabiegu.

Operacyjne leczenie raka endometrium z wykorzystaniem robota da Vinci 

W większości przypadków rak endometrium we wczesnych stadiach choroby kwalifikuje się do leczenia chirurgicznego, którego skuteczność potwierdzają bardzo dobre wyniki pod postacią pięcioletnich przeżyć. Korzyścią wynikającą z wykorzystania systemu robotycznego da Vinci w operacyjnym leczeniu raka trzonu macicy jest minimalizacja interwencji chirurgicznej i precyzja w wykonaniu zabiegu. Dzięki powiększeniu obrazu, szczegółowej wizualizacji anatomii oraz niewielkim narzędziom o ruchomości 560° chirurgia robotyczna przezwycięża niektóre ograniczenia laparoskopii i metody klasycznej, pozwalając na dotarcie do trudno dostępnych miejsc w miednicy mniejszej. Ponadto w przypadku pacjentek otyłych, cierpiących również na choroby współistniejące takie jak nadciśnienie, cukrzyca i choroby układu sercowo-naczyniowego, robotyka pozwala zminimalizować ryzyko wystąpienia infekcji oraz powikłań śród- i pooperacyjnych. 
Jak podkreśla dr n. med. Magdalena Bizoń, specjalistka z zakresu  ginekologii i położnictwa w krakowskim Szpitalu na Klinach: – Zastosowanie chirurgii robotycznej, zwłaszcza u kobiet otyłych, zmniejsza częstość występowania powikłań związanych z gojeniem się rany pooperacyjnej, typowych dla zabiegu przeprowadzanego metodą klasyczną. W efekcie wykorzystania robotyki skraca się również czas hospitalizacji i rekonwalescencji, co korzystnie wpływa na jakość życia pacjentek po zabiegu i umożliwia im wcześniejsze wdrożenie leczenia uzupełniającego. 

POLECAMY

Program bezpłatnych zabiegów robotycznych dla pacjentek z rakiem endometrium

Szpital na Klinach od stycznia 2021 r. realizuje program operacyjnego leczenia nowotworów ginekologicznych (raka endometrium i raka szyjki macicy) z wykorzystaniem robota da Vinci. Dzięki dofinansowaniu programu na kwotę ponad 7 300 000 zł z Funduszy Europejskich operacje są wykonywane bezpłatnie. 
– Od momentu rozpoczęcia realizacji programu zgłosiło się do nas ponad 170 kobiet, spośród których zoperowaliśmy ok. 80. Najmłodsza z pacjentek miała 25 lat, a najstarsza – 85 lat. Uzyskane do tej pory wyniki wskazują, że zastosowane metody operacyjne przeprowadzone w asyście robota da Vinci przyczyniają się do poprawy jakości leczenia operacyjnego chorych na raka endometrium – mówi Joanna Szyman, prezeska Grupy Neo Hospital, do której należy Szpital na Klinach. 
Dane z programu pozyskane od 1 kwietnia 2021 do 31 maja 2022 r. w trakcie kwalifikacji pacjentek do zabiegu, podczas operacji oraz w trakcie obserwacji pooperacyjnej u wszystkich kobiet operowanych w asyście robota poddano ocenie. Oceniono częstość występowania i rodzaj powikłań śród- i pooperacyjnych, liczbę konwersji do laparotomii, jakość życia (kwestionariusz EORTC) oraz skalę bólu według VAS. Przeprowadzona analiza wyraźnie wykazała, że zabiegi robotyczne są bezpieczne i charakteryzują się szeregiem korzyści, zwłaszcza u pacjentek z otyłością, cukrzycą oraz chorobami współistniejącymi. Istotne jest również, że zabiegi robotyczne z zakresu ginekologii wykonane w Szpitalu na Klinach w 2022 r. stanowią blisko 20% wszystkich zabiegów ginekologicznych wykonanych w asyście robota da Vinci w Polsce. 

Dlaczego chirurgia robotyczna tak szybko zyskuje akceptację na całym świecie?

Chirurgia robotyczna to jedna z najnowocześniejszych technologii medycznych współczesnych czasów, której zalety zyskują coraz szerszy wydźwięk w publikacjach naukowych. Publikacja z 2020 r.: Robotic-assisted versus conventional laparoscopic hysterectomy for endometrial cancer („European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology”), wyraźnie wykazuje, że u pacjentek operowanych z powodu raka endometrium szacowana utrata krwi była istotnie wyższa w przypadkach tradycyjnej laparoskopii niż w przypadku zabiegów w asyście robota. Kobiety, które przeszły zabieg z wykorzystaniem robota, krócej przebywały w szpitalu. 
Inne badanie z 2016 r.: Comparative safety and effectiveness of robot-assisted laparoscopic hysterectomy versus conventional laparoscopy and laparotomy for endometrial cancer: A systematic review and meta-analysis („European Journal of Surgical Oncology”), obejmowało bezpieczeństwo (powikłania około- i pooperacyjne, zgon w ciągu 30 dni oraz określone schorzenia), skuteczność (przeżycie, nawrót, długość pobytu w szpitalu, szacowaną utratę krwi i czas operacji) oraz wyniki zgłaszane przez pacjentki (ocena nasilenia bólu, stosowanie leków przeciwbólowych, długość stosowania leków przeciwbólowych i czas powrotu do pracy). 
Nie stwierdzono istotnych różnic w wynikach przeżycia. Czas pobytu w szpitalu był krótszy, krwawienie było mniejsze, a odsetek powikłań, ponownej hospitalizacji i transfuzji był niższy w przypadku operacji z wykorzystaniem robota w porównaniu z chirurgią otwartą. W porównaniu z tradycyjną laparoskopią czas pobytu w szpitalu również był krótszy, mniejsza była utrata krwi, a odsetek konwersji do laparotomii, powikłań śródoperacyjnych, urazów dróg moczowych i cystotomii był niższy w operacji wspieranej robotem.
– Wnioski płynące z zaprezentowanych badań wskazują, że leczenie chirurgiczne z wykorzystaniem robota może być ogólnie bezpieczniejszą i lepszą opcją niż chirurgia otwarta i tradycyjna laparoskopia dla pacjentek z rakiem endometrium. Wymagane są oczywiście dalsze prospektywne badania z długoterminową obserwacją – mówi dr n. med. Magdalena Bizoń. 
 


Między innymi dlatego Neo Hospital podejmuje wysiłki i włączył się w prace badawczo-rozwojowe na rzecz poprawy jakości opieki medycznej dla pacjentek chorujących na raka endometrium. 
Operację raka endometrium z wykorzystaniem robota da Vinci w krakowskim Szpitalu na Klinach można wykonać bezpłatnie. 
Szpital posiada dofinansowanie z Funduszy Europejskich. Do programu mogą się zgłaszać pacjentki z całej Polski drogą telefoniczną pod nr. tel. 785 170 300 lub wysyłając e-mail na adres: badanie@neohospital.pl.


O Neo Hospital 
Nowoczesny szpital XXI w. to sprawne i twórcze połączenie dwóch podstaw: ludzi i technologii. 
Szpital na Klinach powstał z przekonania, że troska o zdrowie, godność, poczucie komfortu i bezpieczeństwa pacjenta to najważniejsze wartości. Szpital na Klinach wyznacza dziś standardy prywatnej opieki szpitalnej, spełniając oczekiwania swoich pacjentów na każdym etapie kontaktu z placówką i jej całym zespołem. Szpital tworzy blisko 200-osobowy zespół specjalistów i lekarzy, którzy stosują nowoczesne praktyki kliniczne na bazie bogatych doświadczeń zdobytych w polskich i zagranicznych ośrodkach. Oferuje kompleksową opiekę medyczną na poziomie ambulatoryjnym, diagnostycznym i zabiegowym, m.in. w zakresie ginekologii, urologii, ortopedii i chirurgii: ogólnej, naczyniowej, onkologicznej oraz chirurgii plastycznej. Działalność szpitala i wysoka jakość świadczonych usług zyskały potwierdzenie międzynarodowych organizacji takich jak International Bariatric Club – Oxford University czy International Hospital 
Federation. 
Więcej informacji na www.szpitalnaklinach.pl.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI