Autor: Rafał Bablok

Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Współczesne możliwości w chirurgii płodu

Rozwój współczesnej medycyny niesie ze sobą nowe możliwości leczenia w zakresie życia płodowego, dając nadzieję na lepsze funkcjonowanie lub przeżycie potomstwa, u którego wykryto wady wrodzone. Dzięki coraz dokładniejszej diagnostyce prenatalnej zaburzenia wewnątrzmaciczne rozpoznawane są szybciej i z większą precyzją, co poprawia możliwości planowanej terapii i adekwatnego zakończenia ciąży. Chirurgia płodu, rozwijająca się przez ostatnie dekady, dotyczy zarówno krótkich, inwazyjnych procedur, jak i złożonych, obciążających operacji w obrębie licznych narządów płodu.

Czytaj więcej