Dział: To wiedzieć powinniśmy

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Nadmierne wypadanie włosów w okresie połogu

Nadmierne wypadanie włosów jest problemem, który dotyka prawie każdą kobietę po rozwiązaniu ciąży. Zjawisko to implikuje szereg negatywnych efektów, takich jak stres czy obniżona samoocena. Poznanie etiopatogenezy problemu i właściwe przedstawienie możliwości terapeutycznych niewątpliwie wpłynie pozytywnie na stan pacjentki, a tym samym na relację
lekarz − pacjent. 

Czytaj więcej

Mikrobiom noworodka

Mikrobiom noworodka kształtuje się jeszcze przed jego urodzeniem. Duży wpływ na jego dalszy rozwój i skład ma rodzaj porodu. Dzieci urodzone siłami natury są skolonizowane przez drobnoustroje z dróg rodnych matki, natomiast dla noworodków, które przyszły na świat poprzez cesarskie cięcie, charakterystyczne są mikroorganizmy ze środowiska szpitalnego. Nieznane są jeszcze długofalowe skutki tej pierwszej kolonizacji, ale wiadomo, że metoda operacyjna wiąże się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju wielu chorób, m.in. astmy, zaburzeń immunologicznych czy otyłości. Mikrobiom noworodka ma wpływ na dojrzewanie i rozwój układu immunologicznego, stąd wniosek, że może on mieć związek ze zwiększoną zapadalnością na infekcje dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie. Dlatego ważne jest, aby po porodzie zapewnić dziecku odpowiednią dietę i warunki sprzyjające kształtowaniu się mikrobiomiu. 

Czytaj więcej

Przebieg ciąży, porodu i połogu u pacjentek po przeszczepie narządu

W pracy przedstawiono przebieg ciąży, porodu i połogu u pacjentek po przeszczepieniu narządu. Opisano, w jakim czasie po przeszczepie narządu kobiety zaszły w ciążę, czy planowały zajście w ciążę i konsultowały ją wcześniej z lekarzem ginekologiem położnikiem, jakie komplikacje najczęściej występowały podczas trwania ciąży oraz czy ciężarne stosowały leki immunosupresyjne.

Czytaj więcej

Wpływ nawodnienia na nastrój i funkcje poznawcze w życiu kobiety w okresie rozrodczym, ciężarne oraz karmiące piersią

W artykule przedstawiono aktualną wiedzę na temat wpływu nawodnienia na nastrój i funkcje poznawcze w życiu kobiety w okresie rozrodczym, ciężarne oraz karmiące piersią.

Czytaj więcej

Obraz przebiegu i dynamiki okresu okołomenopauzalnego w populacji kobiet uzależnionych od alkoholu

Okres menopauzalny zapoczątkowuje czas licznych zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu biopsychospołecznym kobiety. Wygasanie czynności hormonalnej jajników skutkuje występowaniem zaburzeń o charakterze metabolicznym, a także wzrostem zachorowalności na choroby zagrażające życiu. Menopauzie towarzyszą specyficzne objawy, których zarówno rodzaj, jak i nasilenie różnią się osobniczo. W dużej mierze są zależne od wartości stężenia hormonów płciowych, stanu psychofizycznego oraz społecznego kobiety. Dotychczas nie zbadano przebiegu okresu menopauzalnego wśród kobiet uzależnionych od alkoholu, tymczasem jest to niezbędne, by uzyskać wiedzę i tym samym wdrożyć odpowiednią pomoc specjalistyczną.

Czytaj więcej

Raport z wyników badania TANCO (Think About Needs in Contraception)

Raport przedstawia wyniki badania TANCO (Think About Needs in Contraception) – międzynarodowego anonimowego badania ankietowego, którego celem było określenie potrzeb kobiet w zakresie antykoncepcji w porównaniu z opinią lekarzy ginekologów.

Czytaj więcej

Ocena jakości życia u kobiet stosujących preparat Femelis Meno®

Ponad 30% kobiet cierpiących na objawy menopauzalne sięga po produkty pochodzenia roślinnego. Niniejsza praca przedstawia wyniki badania oraz analizę piśmiennictwa poświęconego ocenie skuteczności, bezpieczeństwa i profilu tolerancji suplementu diety Femelis Meno®.

Czytaj więcej

Infekcje mieszane – powszechny problem współczesnej kobiety

Infekcje dróg rodnych to najczęstsze dolegliwości zgłaszane przez kobiety. Zazwyczaj mają one postać nawrotową. Mimo stosowania prawidłowej diagnostyki i leczenia celowanego według mykobiogramu lub antybiogramu, infekcje te powracają i stanowią duży dyskomfort w życiu codziennym. Wielokrotnie powtarzane schematy leczenia pogłębiają dysbiozę i zaburzają naturalną równowagę bakteryjną pochwy, gdyż leki stosowane w terapii często działają niekorzystnie również na fizjologiczny składnik flory bakteryjnej pochwy – Lactobacillus spp. W artykule omówiono między innymi zasady doboru odpowiedniej terapii zakażeń pochwy.

Czytaj więcej

Pielęgnacja skóry w ciąży

Podczas ciąży organizm kobiety przechodzi wiele zmian spowodowanych zarówno zmianami w gospodarce hormonalnej, jak i stopniowym zwiększaniem masy ciała. Zmiany te bezpośrednio wpływają na kondycję skóry, dlatego warto w tym okresie poświęcić więcej uwagi jej pielęgnacji i zadbać o odpowiednie ukrwienie, nawilżenie i uelastycznienie. Odpowiednia pielęgnacja może zapobiec powstawaniu rozstępów lub zmniejszyć ich liczbę.

Czytaj więcej

Nowotwór sromu

Nowotwory mające związek z płcią stanowią duży problem medyczny. Są to zwykle nowotwory złośliwe, wykrywane w późnym stadium choroby. Rak sromu należy do rzadkich chorób. W większości przypadków rozwija się on na wargach sromowych większych, rzadziej na wargach sromowych mniejszych oraz w okolicy łechtaczki i spoidła tylnego. Ryzyko choroby wzrasta wraz z wiekiem. Najczęściej chorują kobiety po 60. roku życia.

Czytaj więcej

Immersja wodna i poród w wodzie jako najpopularniejsze metody niefarmakologicznej walki z bólem okołoporodowym

Rodzące oprócz niezwykle dotkliwego bólu podczas porodu nierzadko muszą się też zmierzyć z takimi powikłaniami poporodowymi, jak pęknięcie tkanek krocza, nietrzymanie moczu, wypadnięcie ściany pochwy czy wypadnięcie macicy. Obawy z tym związane oraz strach o dobro dziecka i całej rodziny mogą powodować znaczne pogorszenie jakości życia przyszłych matek nie tylko w aspekcie fizycznym, lecz także psychologicznym. Zapobieganie ciężkim powikłaniom ciąży i porodu oraz bólu z nimi związanego to ważny aspekt w położnictwie. Metody niefarmakologicznego łagodzenia bólu, w tym poród w wodzie oraz immersja wodna, to atrakcyjna alternatywa pozwalająca na zmniejszenie ilości używanych leków, dolegliwości związanych z rodzeniem i stresu, jakiego doświadczają kobiety, jak również zwiększenie komfortu rodzenia. Aspektem, który może budzić wątpliwości matek i personelu medycznego, jest bezpieczeństwo porodu w wodzie. W artykule omówiono zarówno korzyści tej metody łagodzenia bólu porodowego, jak i ryzyko z nią związane.

Czytaj więcej

Poradnictwo antykoncepcyjne w Polsce

Wiedza na temat metod antykoncepcji w polskim społeczeństwie wciąż jest niewystarczająca. W artykule przedstawiono stan poradnictwa antykoncepcyjnego w Polsce, zwracając uwagę na konsekwencje braku dostępu do informacji dotyczących metod planowania rodziny oraz korzyści płynące z prowadzenia edukacji w zakresie seksualności człowieka i metod kontrolowania narodzin.

Czytaj więcej